Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss

Control del comerç espanyol d’armes

El desembre de l’any 2007, després de més de deu anys de campanyes de les ONG, es va aprovar la LEY 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

Les ONG impulsores de la campanya Armes Sota Control, Amnistia Internacional, FundiPau, Greenpeace i Intermón Oxfam, van celebrar l’aprovació de la llei però, al mateix temps, es van comprometre a fer un seguiment exhaustiu del seu compliment per part del govern. La normativa estatal ha d’evitar que s’autoritzin transferències d’armes a països en conflicte o on es violin els drets humans, entre altres limitacions que contempla la Llei.

Informes de seguiment de la Llei fets per les ONG / Informes de seguimiento de la Ley realizados por las ONG

Notes de premsa de la campanya Armes Sota Control

Comunicados de prensa de la campaña Armas Bajo Control