Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears: 1 any!

Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears: 1 any!

El 7 de juliol ha fet just un any que les Nacions Unides aprovaven el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. El 20 de setembre següent el tractat es va obrir a la signatura dels estats.

Un any després, 59 països l’han signat i 12 l’han ratificat. Perquè el text entri en vigor cal que el ratifiquin 50 països.

Més informació