Per què prohibir-les


Ha arribat l’hora de signar el tractat

Les armes nuclears són les úniques armes de destrucció massiva que encara no estan prohibides per cap convenció internacional, tot i que són les de major capacitat destructiva. Ja fa molt de temps que s’espera la signatura d’una prohibició global d’armes nuclears, i això es podria aconseguir en poc temps si hi ha la pressió i el lideratge polític suficient.

Prohibició. Posicions nacionals

En aquesta guia, s’analitzen les polítiques definides per 195 països en relació amb alguna forma de tractat que prohibeixi totalment les armes nuclears. Es basa en:

– declaracions i votacions a l’ONU i en altres fòrums internacionals;
– declaracions de ministres en parlaments nacionals;
– correspondència enviada per diferents governs a ICAN.

http://es.icanw.org/why-a-ban/positions/ 

Fonaments de l’abolició de les armes nuclears

Les armes nuclears són les més inhumanes i indiscriminades creades per l’home. Violen les lleis internacionals, causen danys greus al medi ambient, generen inseguretat en l’àmbit nacional i global i el seu ús causa el desviament d’una gran quantitat de recursos públics destinats a satisfer necessitats humanes. Ja ha passat molt temps i encara no s’ha signat cap prohibició universal.

Document “Catàstrofe humanitària”

Nacions Unides