FundiPau

CAP MÉS ARMA PER COMETRE ATROCITATS:
ÉS HORA D’UN TRACTAT A PROVA DE BALES

El comerç irresponsable i mal regulat de les armes afavoreix que arreu del món s’agreugin la violència armada, la pobresa, els abusos contra els drets humans i els conflictes. Ara podem canviar aquesta situació amb un Tractat sobre el Comerç d’Armes (TCA).

Signa aquesta petició i demana als governs que acordin un TCA que protegeixi els drets humans, la vida i els mitjans de subsistència.

Cada any, milions de persones són assassinades, ferides, violades, reprimides o forçades a fugir de casa seva. D’altres no tenen accés a serveis bàsics com la sanitat i l’educació o se’ls destrueixen els mitjans de subsistència.

El món necessita un TCA sòlid, que impedeixi les transferències d’armes que puguin contribuir directament a cometre greus abusos contra els drets humans, crims de guerra o a perpetuar la pobresa. El Tractat ha d’incloure totes les armes convencionals i la munició.

Demano a tots els governs que garanteixin un TCA que impedeixi de manera efectiva que les armes fomentin aquestes atrocitats i abusos.

*Camps obligatoris

NOM*
COGNOMS*
ADREÇA ELECTRÒNICA*
PROFESSIÓ
ADREÇA POSTAL

CODI POSTAL

POBLACIÓ

MISSATGE PERSONAL


Vull rebre informació de FundiPau:

per correu postal
per correu elecrtrònic

Privacitat de les dades - assegurem el tractament confidencial d'aquesta informació, d'acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPDCP). En qualsevol moment podeu demanar de canviar les dades o que aquestes siguin esborrades dels nostres arxius adreçant-vos a nosaltres per escrit.

 

 

ploma