Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss
06/11/2014

AIPAZ fa pública una declaració sobre la situació a Catalunya

Advoca pel diàleg, la creació de marcs de debat conjunts i defensa el dret a decidir

La ‘Asociación Española de Investigación para la Paz’, xarxa de centres d’investigació i educació per la pau, fa pública una declaració sobre la situació a Catalunya.

La preocupació pel debat polític al voltant de l’encaix de Catalunya amb Espanya han portat a les organitzacions, centres i persones membres d’AIPAZ a debatre sobre el tema i a emetre una Declaració Institucional.

Declaració institucional d’AIPAZ

AIPAZ vol així fer una crida als responsables polítics i a la societat civil de dins i de fora de Catalunya perque trobin espais i marcs polítics, jurídics i institucionals d’entesa que permetin desbloquejar un afer de la màxima importància per a la convivència de totes i tots. En aquest sentit, AIPAZ manifesta la seva “voluntad de ayudar y favorecer el necesario clima de diálogo, entendimiento y concordia para resolver pacíficamente un conflicto que nos interpela muy directamente”.

Des del seu treball per l’entesa, el diàleg, la resolució pacífica dels conflictes i la construcció de la pau, AIPAZ vol reconèixer el drets dels pobles a decidir en pau i en llibertat sobre els afers rellevants que condicionen la seva vida, un dret que cap llei pot amenaçar.

AIPAZ (Asociación Española de Investigación para la Paz) està formada per diverses organitzacions, centres i instituts d’estudis i persones relacionades amb la investigació i l’educació per la pau de tot l’Estat. Constituida l’any 1997, el seu objectiu és analitzar la pau i els conflictes des d’una perspectiva multidisciplinar que abarca l’eliminació de les diferents formes de violència, la promoció de la justícia, el respecte dels drets humans, el desenvolupament i la resolució pacífica dels conflictes. L’Asociació es declara compromesa amb aquells valors i pràctiques socials que tendeixen a la construcció d’una cultura i una societat en pau.

Para más información:
Manuel Dios Diz, Presidente de AIPAZ.
Tel: 639 586 559
info@aipaz.org