Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss
21/09/2006

Dia Internacional de la Pau

Declaració del Consell Català de Foment de la Pau*
amb motiu del Dia Internacional de la Pau**

Entre els grans problemes que la humanitat encara no ha resolt, la persistència de la violència d’origen sociopolític, juntament amb la profunda i creixent divisió entre el nord i el sud, figuren segurament, entre els més importants del moment actual i els que haurien d’ocupar les agendes dels responsables polítics del món.

Avui tenim una trentena de conflictes armats arreu del món, alguns dels quals passen completament desapercebuts per la majoria de la població. Però tots ells, inclús aquells dels quals no se’n parla, suposen un ús indiscriminat de la violència, cada vegada més adreçada a la població civil i molt especialment als sectors més desvalguts, la violació continuada dels drets de les persones. La major part d’aquests conflictes tenen les seves causes en les desigualtats econòmiques i polítiques que es pateixen en moltes zones del sud del nostre planeta.

A més, alguns dels conflictes que s’allarguen des de l’època de la descolonització, en els darrers anys no han fet més que agreujar-se. I d’aquesta manera veiem com el tractament bel·licós, prepotent i unilateral amb què la principal potència del món, amb el recolzament d’alguns dels seus aliats, ha enfocat el conflicte del Pròxim Orient, no ha fet més que agreujar-lo i fer més difícil la recerca de vies de solució. El terrorisme, de vegades d’efectes massius i sempre destructor i indiscriminat, la lluita pels principals recursos de la terra, la presència activa de grups armats que escapen de qualsevol control estatal, etc. són manifestacions de noves formes de violència que flagel·len una població ja de per si afectada moltes vegades per la fam massiva, les malalties, el tràfic de persones, l’emigració forçosa i la recerca de refugi polític.

Davant d’aquesta situació, pot aparèixer com a temptador el recurs a la força: des de reforçar els aparells repressius dels estats, encara que sigui a costa de reduir els nivells de llibertat i de respecte als drets humans, fins a pretendre combatre el terrorisme amb la guerra, amb el consegüent cicle d’increment de la despesa militar, la recerca militar, la fabricació i comerç d’armes, de control social, etc.

La societat catalana ha demostrat al llarg dels últims anys ser molt sensible a la causa de la pau. I ho ha fet de moltes maneres diferents: de vegades, sortint massivament al carrer per protestar davant diverses guerres. També organitzant i participant en campanyes de denúncia en contra de la violència, la fabricació i el comerç d’armament i l’emmagatzematge d’arsenals nuclears. I el que és més important, organitzant-se en múltiples entitats i plataformes, creant un moviment social ben articulat, i alhora dinàmic, que ha estat capaç de mobilitzar i de sensibilitzar el conjunt de la societat catalana de tal manera que avui la cultura de la pau i els seus valors són un patrimoni col·lectiu que hem de cuidar i estendre encara més.

És per això que les persones membres del Consell Català de Foment de la Pau, organisme de participació del moviment per la pau i assessor de les administracions, fem una crida, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Pau, a la responsabilitat de totes i tots, perquè el treball per aconseguir un món on es descarti l’ús de la violència per a resoldre els conflictes, que sempre existiran, depèn de tothom, i ningú pot deixar d’estar-hi implicat. Apel·lem a la responsabilitat de:

. Partits polítics, perquè es comprometin a continuar la tasca empresa en la construcció d’instruments institucionals per la fomentar una política pública al servei de la pau, bé sigui des del camp de la cooperació, bé sigui des del camp estricte de la pau, iniciada des de l’aprovació pel Parlament de Catalunya, de la Llei de Foment de la Pau.

. Les entitats, a intensificar els seus esforços i treball a favor d’una cultura de pau, per tal que la violència, la prepotència i la intolerància vagin quedant progressivament arraconades.

. I a cada una de les persones, perquè les opcions personals tenen un gran impacte en la tasca de fer possible la pau.

Les entitats, les universitats i les administracions estan endegant una gran quantitat d’accions i de compromisos en favor de la cultura de pau, cada una destacant diferents aspectes, que mereixen i requereixen el recolzament massiu de la ciutadania: campanyes per al desarmament, en contra de la recerca, fabricació, comerç i ús de les armes, per l’objecció contra els referents militars, per la sensibilització i la promoció dels valors de la pau, per la noviolència, etc.

Un actitud activa en favor de la pau serà la millor garantia que la pau avanci, ara i aquí.

 

Barcelona, 21 de setembre de 2006

 


*El Consell Català de Foment de la Pau està integrat per: Els Departaments de Presidència i Relacions Institucionals i de Participació, Justícia, Educació i Interior de la Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, els Grups Parlamentaris presents al Parlament de Catalunya, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Federació Catalana d’Organitzacions no Governamentals per la Pau, el Consell Interuniversitari de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Centre UNESCO de Catalunya, el Consell Escolar de Catalunya, la Fundació CIDOB i cinc persones expertes en l’àmbit de la cultura de la pau


** L’any 1981, l’Assemblea General va declarar que el dia de l’obertura del seu període ordinari de sessions al setembre seria «proclamat i observat oficialment com a Dia Internacional de la Pau, i dedicat a commemorar i enfortir els ideals de pau en cada nació i cada poble i entre ells» (resolució 36/67). El 7 de Setembre de 2001, l’Assemblea General va decidir que, a partir del 2002, el Dia Internacional de la Pau serà observat cada 21 de setembre, data que s’assenyalarà a l’atenció de tots els pobles per a la celebració i observança de la pau (resolució 55/282). Va declarar que «el Dia Internacional de la Pau s’observarà des d’ara com un dia de cessació del foc i de no violència a nivell mundial, a fi que totes les nacions i pobles es sentin motivats per a complir una cessació d’hostilitats durant tot aquest Dia». També va convidar a tots els Estats Membres, a les organitzacions del sistema de les Nacions Unides, a les organitzacions regionals i no governamentals a commemorar de manera adequada el Dia Internacional de la Pau realitzant, entre altres coses, activitats educatives i de sensibilització de l’opinió pública, i a col·laborar amb les Nacions Unides en l’establiment d’una cessació del foc a nivell mundial.