Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss

Directori d’entitats de pau

Entitats membres de la Federació Catalana d’ONG per la Pau:

Federació Catalana d’ONG per la Pau

Assemblea d’Objecció Fiscal (AOF)

Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE)

Unescocat

Escoltes Catalans

Fundació Carta de la Pau

FundiPau

Fundació Pere Tarrés

Fundació Catalana de l’Esplai

Justícia i Pau

Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya

Moviment per la pau

Seminari Permanent d’Educació per la Pau (SPEP)

Servei Civil Internacional (SCI)

Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat del Vallès

 

 

Altres entitats i centres d’àmbit català dedicades al camp de la pau:

Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i l’Alt Maresme

Escola de Cultura de Pau de la UAB

Edualter ( Xarxa de recursos sobre Educació per la Pau, el Desenvolupament i la Interculturalitat)

Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament (Informació sobre les ONG catalanes de cooperació al desenvolupament dels països del Sud)

GREC resolució de conflictes

Moviment d’Objecció de Consciència (MOC) – Barcelona

Moviment d’Objecció de Consciència (MOC) – València

SODEPAU

 

 

ONG, centres d’investigació i grups per la pau al País Basc

Organitzacions que tracten el tema de la violència i el conflicte basc:

Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria

Lokarri, red ciudadana por el acuerdo y la consulta

Centres d’investigació per la pau:

Bakeaz

Gernika Gogoratuz

UNESCO Etxea

Museo de la Paz de Gernika

 

 

ONG, centres d’investigació i grups per la pau a Galícia

Seminario Galego de Educación para la Paz

 

ONG, centres d’investigació i grups per la pau de la resta de l’Estat espanyol

Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)

La Casa de la Paz

Centro de Investigación para la Paz (CIP)

Colectivo Buenaspina

Coordinadora de ONG para el Desarrollo

Fundación Cultura de Paz

Grupo Antimilitarista de Carabanchel

Instituto de la Paz y los Conflictos (Universidad de Granada)

Justicia y Paz – Comisión general de España

Paz Ahora

Red Antimilitarista Noviolenta de Andalucía

Seminario de Educación para la Paz – SEDUPAZ

Seminario de Investigación para la Paz (Saragossa)

Sodepaz

Utopía Contagiosa

 

 

ONG, centres d’investigació i grups per la pau a altres països

. Àfrica

Àfrica Peace Cup Foundation

Àfrica Centres for Peace Education and Training

. Amèrica del Sud i Centreamèrica

Red de Objeción de Conciencia Latinoamericana y del Caribe

Brasil

Instituto Sou da Paz

Colòmbia

Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad

Planeta Paz

Costa Rica

Fundación Arias para la Paz y Progreso Humano

Guatemala

Fundación Rigoberta Menchú

. Àsia

Asia Pacific Center for Justice and Peace (APCJF)

Japó

Peaceboat

. Austràlia / Nova Zelanda

East Timor Action Network

Peace Movement Aotearoa

. Europa

Alemanya

Bonn International Center for Conversion (BICC)

Bèlgica

Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP)

Dinamarca

Copenhagen Peace Research Institute (COPRI)

Finlàndia

Committee of 100

França

Appel des Cent pour la Paix

Centre de Documentacion et de Recherque sur la Paix et les Conflicts

Ecole de la Paix

Mouvement de la Paix

Mouvement por une Alternative Non-violente (MAN)

Gran Bretanya

Culture of Peace Committee – National Peace Council

Safeworld

Irlanda

Initiative on Conflict Resolution and Ethnicity (INCORE)

Itàlia

Archivio Disarmo

Noruega

International Peace Research Institute, Oslo (PRIO)

Norwegian Peace Alliance

Rússia

Center for Peacemaking & Community Decelopment (CPCD)

Committee of Soldiers’ Mothers of Rusia

Sèrbia

Center for Anti-war Action

Suècia

Department of Peace and Conflict Research Uppsala University

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Swedish Peace and Arbitration Society (SPAS)

. Estats Units / Canadà

Estats Units (EUA)

Arms Control Association

Coalition to Stop Gun Violence

Felloship of Reconciliation

Nonviolence International

Nonviolence Web

Nuclear Age Peace Foundation

Peace Action

The Carter Center

The US Campaign to Free Mordechai Vanunu

Union of Concerned Scientists

Worldwatch Institute

Canadà

Project Ploughshares

The Canadian Centres for Teachers Peace

. Orient Mitjà

Bat Shalom

Gush Shalom (Israeli Peace Bloc)

Israeli/Palestine Center for Research and Information (IPCRI)

The Other Israel

Women in Black a Israel

 

 

ONG, xarxes i grups d’àmbit internacional

International Action Network on Small Arms (IANSA) – Campanya sobre Armes LLeugeres

International Peace Bureau (IPB) 
Web de la federació internacional d’ONG que treballen en el camp de la pau, amb informació pròpia i enllaços a la majoria de les 210 organitzacions membres de l’IPB.

Hague Appeal for Peace (HAP) 
Web de la Crida per la Pau de La Haia, amb informació sobre el manifest, l’Agenda de La Haia, la Conferència i les Campanyes impulsades.

HAP Youth Program 
Web del programa jove de HAP

International Network of Museums for Peace
Xarxa mundial de museus per la pau

 

Altres ONG, xarxes i grups:

Amnesty International (AI)

British American Security Information Council (BASIC)

European Bureau for Conscientious Objection (EBCO)

Human Rights Watch (HRW)

International Alert (IA)

International Association of Educators for Peace (IAEP)

International Association of Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA)

International Fellowship of Reconciliation (IFOR)

International Network of Engineers and Scientists Global Responsibility (INES)

International Physicians for the Prevent of Nuclear War (IPPNW)

Peace Brigades International (PBI)

Pugwash

War Resisters’ International (WRI)

Women in Black

Women’s International League for Peace nad Freedom (WILPF)

Wolrd Conference on Religion and Peace

 

Institucions internacionals:

Conference on Disarmament – Conferència de Desarmament de NNUU

NGO Comittee on Disarmament – les ONG de Desarmament de NNUU

Programa de Cultura de Pau de la UNESCO

United Nations (UN) – Nacions Unides (NNUU)

United Nations Development Programme (UNDP) – Desenvolupament NNUU

United Nations High Comissioner for Human Rights (UNHCHR) – Drets HUmans NNUU

United Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR) – Refugiats NNUU

United Nations Institute for Disarmament Research (UNDIR) – Desarmament NNUU

UNESCO

UNICEF

Norbert’s Bookmarks (hi trobareu més de 30.000 adreces de pau, drets humans i activisme alternatiu)