Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss
10/10/2007

Fes clic per una Llei d’Armes transparent

Gracies a tu i moltes altres persones compromeses amb la pau, aquesta ciberacció ja ha aconseguit el seu objectiu.

La llei va ser aprovada a la Comissió de Defensa i ara continua la seva tramitació parlamentària.

El teu ‘clic’ ens ha ajudat a donar un pas endavant pel control del comerç d’armes.

 

—————————————————
(ciberacció desactivada)


function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = “”, $theNotDefinedValue = “”)
{
$theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue;

switch ($theType) {
case “text”:
$theValue = ($theValue != “”) ? “‘” . $theValue . “‘” : “NULL”;
break;
case “long”:
case “int”:
$theValue = ($theValue != “”) ? intval($theValue) : “NULL”;
break;
case “double”:
$theValue = ($theValue != “”) ? “‘” . doubleval($theValue) . “‘” : “NULL”;
break;
case “date”:
$theValue = ($theValue != “”) ? “‘” . $theValue . “‘” : “NULL”;
break;
case “defined”:
$theValue = ($theValue != “”) ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
break;
}
return $theValue;
}

$editFormAction = $_SERVER[‘PHP_SELF’];
if (isset($_SERVER[‘QUERY_STRING’])) {
$editFormAction .= “?” . htmlentities($_SERVER[‘QUERY_STRING’]);
}

if ((isset($_POST[“MM_insert”])) && ($_POST[“MM_insert”] == “form1”)) {
$insertSQL = sprintf(“INSERT INTO ciber_llei_comerc_armes (nom, cognoms, mail, nif, adreca_postal, cp, poblacio, rebre_info_postal, rebre_info_mail) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)”,
GetSQLValueString($_POST[‘nom’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[‘cognoms’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[‘mail’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[‘nif’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[‘adreca_postal’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[‘cp’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[‘poblacio’], “text”),
GetSQLValueString(isset($_POST[‘rebre_info_postal’]) ? “true” : “”, “defined”,”‘Y'”,”‘N'”),
GetSQLValueString(isset($_POST[‘rebre_info_mail’]) ? “true” : “”, “defined”,”‘Y'”,”‘N'”));

mysql_select_db($database_pau, $pau);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $pau) or die(mysql_error());

$insertGoTo = “http://www.fundacioperlapau.org/plana.php?ID=121”;
if (isset($_SERVER[‘QUERY_STRING’])) {
$insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, ‘?’)) ? “&” : “?”;
$insertGoTo .= $_SERVER[‘QUERY_STRING’];
}
header(sprintf(“Location: %s”, $insertGoTo));
}

$colname_plana = “1”;
if (isset($_GET[‘ID’])) {
$colname_plana = (get_magic_quotes_gpc()) ? $_GET[‘ID’] : addslashes($_GET[‘ID’]);

}
mysql_select_db($database_pau, $pau);
$query_plana = sprintf(“SELECT * FROM fpp_seccions WHERE ID = %s”, $colname_plana);
$plana = mysql_query($query_plana, $pau) or die(mysql_error());
$row_plana = mysql_fetch_assoc($plana);
$totalRows_plana = mysql_num_rows($plana);

mysql_select_db($database_pau, $pau);
$query_ciberaccio = “SELECT * FROM ciber_llei_comerc_armes”;
$ciberaccio = mysql_query($query_ciberaccio, $pau) or die(mysql_error());
$row_ciberaccio = mysql_fetch_assoc($ciberaccio);
$totalRows_ciberaccio = mysql_num_rows($ciberaccio);
?>

 

La Llei espanyola pel control del Comerç d’Armes s’ha de votar properament al Congrés dels Diputats. En aquests moments, el projecte no obliga el govern a donar detalls sobre les armes concretes que exporta. Suma’t a la nostra acció i fes clic per una Llei més transparent.

Demana als portaveus de tots els grups parlamentaris que no deixin passar aquesta oportunitat de tenir una Llei de control del Comerç d’Armes que realment sigui eficaç. Volem saber quines armes ven l’Estat Espanyol i a qui.

(a sota del formulari podeu llegir el text del correu que s’enviarà)

* Camps obligatoris
 
Nom*
Cognoms*
Adreça electrònica*
NIF*
Adreca postal
Codi postal
Població

Vull rebre informació per correu postal
(butlletí bimensual, tríptics d’informació d’activitats, etc.).

Vull rebre informació per correu electrònic (El Correu per la Pau)
   
 

Privacitat de les dades – assegurem el tractament confidencial d’aquesta informació, d’acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPDCP). En qualsevol moment podeu demanar de canviar les dades o que aquestes siguin esborrades dels nostres arxius adreçant-vos a nosaltres per escrit.

Sr. Portaveu de la Comissió de Defensa,

Li escric en relació al projecte de Llei sobre Comerç d’Armes que s’ha de votar properament a la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats. Aquesta llei hauria de garantir que les exportacions d’armes espanyoles no tinguin per destí països on es vulneren o es puguin vulnerar els drets humans, on agreugin una situació de conflicte o posin en perill el lliure desenvolupament dels pobles.

Per tal d’assegurar un major control de les exportacions d’armes espanyoles, és necessari que aquesta llei garanteix una major transparència. Per tant, li demano que:

1.Voti a favor d’una llei que permeti saber amb exactitud quines armes es venen. El text actual del projecte de Llei no permet saber amb detall el tipus de producte exportat o autoritzat.
2.Voti a favor d’una llei que garanteixi controls rigorosos i estrictes que impedeixin exportacions a països on es vulneren o es puguin vulnerar els drets humans.

La Comissió de Defensa té l’oportunitat d’aprovar una llei que sigui un instrument útil per regular de manera exigent i eficaç les exportacions d’armes espanyoles

Espero i desitjo que vostè i el Grup Parlamentari que representa, tinguin molt present que cada dia més de mil persones moren pels efectes de la violència armada i el descontrol de les armes. Ara, amb una llei més transparent, podem començar a evitar-ho.

Atentament,

———————————————————————————

Sr. Portavoz de la Comisión de Defensa,

Le escribo en relación al proyecto de Ley sobre Comercio de Armas que se votará próximamente en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Esta ley debería garantizar que las exportaciones de armas españolas no tengan por destino países dónde se vulneran o se puedan vulnerar los derechos humanos, donde agraven una situación de conflicto o pongan en peligro el libre desarrollo de los pueblos.

Para conseguir un mayor control de las exportaciones de armas españolas, es necesario que esta ley garantice una mayor transparencia. Por lo cual le pido que:

1 . Vote a favor de una ley que permita saber con exactitud qué armas se están vendiendo. El texto actual del proyecto de ley no permite saber con detalle el tipo de producto exportado o autorizado.

2 . Vote a favor de una ley que garantice controles rigurosos y estrictos que impidan exportaciones a países donde se vulneran a se puedan vulnerar los derechos humanos.

La Comisión de Defensa tiene la oportunidad de aprobar una ley que sea un instrumento útil para regular de manera exigente y eficaz las exportaciones de armas españolas.

Espero y deseo que usted y el Grupo Parlamentario al que representa, tengan muy presente que cada día más de mil personas mueren por los efectos de la violencia armada y el descontrol de las armas. Ahora, con una ley más transparente, podemos empezar a evitarlo.

Atentamente,

mysql_free_result($plana);

mysql_free_result($ciberaccio);
?>