Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss
26/09/2005

Ha nascut el Consell Català del Foment de la Pau

Com a conseqüència de l’aprovació de la Llei de Foment de la Pau, s’ha creat el CCFP, un espai d’interlocució entre administracions, societat civil i universitats que treballen per la implantació d’una cultura de pau.

El Consell Català de Foment de la Pau “és un òrgan consultiu i de participació de la societat de Catalunya per al foment de la pau en les activitats de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals en aquest àmbit. El Consell Català de Foment de la Pau s’adscriu a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Secretaria de Cooperació Exterior del Departament de Governació i Administracions Públiques.” (Decret 101/2005, Generalitat de Catalunya).

Tal com preveu la Llei de Foment de la Pau, el CCFP dictaminarà properament la constitució de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).