Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss
29/09/2009

L’Estat Espanyol, sisè país exportador mundial d’armes el 2008

Les primeres estadístiques després de l’entrada en vigor de la Llei de Comerç d’Armes mostren greus deficiències en la seva aplicació

Un informe sobre les estadístiques oficials de transferències d’armes el 2008 confirma que Espanya exporta material de defensa a destins on pot contribuir a cometre violacions dels drets humans, exacerbar conflictes o deteriorar el seu desenvolupament. Les ONG responsables de l’estudi, Amnistía Internacional, la Fundació per la Pau, Greenpeace i Intermón Oxfam, reclamen al Govern central que compleixi la llei amb rigor a l’hora d’autoritzar o denegar exportacions de material de defensa i doble ús.

 

NOTA DE PREMSA – 29 de setembre de 2009

 

L’Estat espanyol, sisè país exportador mundial d’armes el 2008

 . L’anàlisi de les primeres estadístiques oficials després de l’entrada en vigor de la Llei de Comerç d’Armes mostra greus deficiències en la seva aplicació.

. Les vendes d’armes a països com Colòmbia, Israel o Sri Lanka incompleixen la Llei

 

29/9/2009. Madrid/Barcelona.- Un estudi elaborat per Amnistia Internacional, la Fundació per la Pau, Greenpeace i Intermón Oxfam, sobre les estadístiques oficials de transferències d’armes el 2008 confirma que Espanya exporta material de defensa a destins on pot contribuir a cometre violacions dels drets humans, exacerbar conflictes armats o deteriorar el seu desenvolupament sostenible. Segons les organitzacions, el Govern continua sense facilitar informació precisa sobre els criteris que han permès autoritzar exportacions a països amb un historial preocupant com Colòmbia, Israel, o Sri Lanka, entre d’altres.

Les organitzacions reclamen una vegada més al Govern central, el rigorós compliment de la legislació espanyola, de la normativa europea i de les obligacions d’Espanya en virtut del dret internacional a l’hora d’autoritzar o denegar llicències d’exportació de material de defensa i doble ús.  

En els pròxims dies, la Comissió de Defensa del Congrés ha d’aprovar un dictamen amb recomanacions al Govern sobre les estadístiques d’exportacions d’armes. Es tracta de les primeres estadístiques anuals elaborades pel Govern central després de l’entrada en vigor de la Llei de comerç exterior de material de defensa i de doble ús a Espanya (Llei 53/2007). Els grups parlamentaris ja han presentat les seves propostes inicials. L’estudi de les organitzacions inclou un decàleg de mesures en matèria de transparència i control per aconseguir el total compliment de la legislació actual. Les ONG insten els diputats i diputades a que aprofitin aquest instrument de control parlamentari per demanar més informació sobre diverses de les autoritzacions donades el 2008 i proposin mesures que enforteixin, fins i tot començant a reflexionar sobre un nivell preventiu, el control del comerç de tot tipus de material de defensa, doble ús i “altre material”, mai que l’afebleixin.

Segons l’informe de les últimes estadístiques anuals presentades al Congrés dels Diputats, el 2008 es van fer transferències de material de defensa per valor de 934 milions d’euros, una xifra lleugerament superior a l’any passat tot i la crisi econòmica. Segons el prestigiós Institut Internacional d’Estocolm de Recerca per a la Pau (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), aquesta xifra col·loca Espanya com al sisè país exportador mundial, darrere dels Estats Units, Rússia, Alemanya, França i el Regne Unit.

El 2008, Espanya va autoritzar transferències de material de defensa, altre material i armes de caça i tir esportiu per un import de més de 3.000 milions d’euros, gairebé el triple de les operacions realitzades aquell any. Això significa que hi ha una sèrie d’operacions que van ser aprovades però no es van materialitzar el 2008.  

Avenços

Les quatre organitzacions valoren positivament que les estadístiques anuals incorporin les dades sobre les transferències d’armes de caça i de tir esportiu i les seves municions, sotmesos a control per primera vegada el 2008, i informació sobre les raons que han motivat diverses denegacions d’exportació. També és positiu el compromís del Govern i del Parlament espanyol per posar fi a la fabricació i exportació de les bombes de dispersió, tal i com marca la nova Convenció per a la prohibició de les bombes de dispersió, que l’Estat espanyol va ratificar el passat 17 de juny. “L’entrada en vigor de la llei ha comportat avenços en matèria de control parlamentari i transparència reflectits en les estadístiques oficials del 2008. Tot i així, encara queda un llarg camí per recórrer per complir plenament la legislació”, assenyala Francisco Ortego, portaveu d’Amnistia Internacional.

Criteris opacs

És especialment preocupant que el Govern no faciliti al Congrés dels Diputats informació sobre els criteris que ha tingut en compte per donar llum verda a llicències d’exportació d’armes a països immersos en conflictes armats, en contra del que estipula la llei. Entre aquests casos, destaquen les vendes que Espanya va autoritzar i realitzar el 2008 amb la categoria de “aeronaus” a Colòmbia (110 milions d’euros de llicències autoritzades i 31 milions d’euros de realitzades) o les autoritzacions de material de la categoria “bombes, torpedes, míssils, i coets” per valor de gairebé 4 milions d’euros a Sri Lanka.

També és preocupant que el Govern espanyol, tot i que ha donat  explicacions sobre el destí i el material exportat, continuï sense plantejar-se la necessitat urgent de suspendre les exportacions de material de defensa i doble ús a Israel (157.200 euros autoritzats i 2,3 milions d’euros realitzats el 2008) fins que no hi hagi garanties fiables de que no s’usaran per cometre violacions del dret internacional humanitari; i les autoritats d’aquest país col·laborin amb les investigacions per aclarir les violacions de drets humans fetes durant la crisi de Gaza.

És imprescindible que el Govern expliqui detalladament en què s’ha basat per decidir que totes aquestes autoritzacions compleixen la llei i denegar aquelles sol·licituds que clarament són contràries a la legislació. I el Congrés dels Diputats ha d’insistir sobre això a través del pròxim dictamen i altres mecanismes de control parlamentari” afirma Francisco Yermo, portaveu d’Intermón Oxfam.

Material de caça i tir esportiu i les seves municions: s’ha d’avançar en el control

Una de les novetats de l’informe d’estadístiques del Govern central és la incorporació d’informació sobre les exportacions de material de caça, tir esportiu i les seves municions a l’estar sotmeses a control des de l’aprovació de la llei 53/2007. Les organitzacions valoren molt positivament que finalment se sotmetin a control les vendes d’aquest tipus de material complint així el Protocol contra la fabricació i el tràfic il·lícit d’armes de foc, les seves peces, components i municions, addicional a la Convenció de les Nacions Unides. Tot i així, son extremadament preocupants les propostes presentades per alguns grups parlamentaris per flexibilitzar els controls d’aquest material.

El Govern ha de controlar escrupolosament el destí i ús final d’aquest material que es van a l’Àfrica Subsahariana, principalment a Ghana, país al qual Espanya va vendre 2,8 milions d’euros de munició de caça. Espanya ha venut a aquest país 15 milions d’euros d’armes i munició de caça des de 2004. “S’ha de garantir que aquest material no serà desviat a països de l’entorn en situació de conflicte o post conflicte on pot ser utilitzat de forma indeguda. La preocupació s’agreuja després que el Govern ha reconegut que part d’aquesta munició es reexporta a Nigèria”, lamenta Mabel Bustelo, portaveu de Greenpeace.

Decàleg d'indicadors

L’estudi de les ONG inclou un decàleg de propostes i el seu compliment servirà d’indicador de la voluntat del Govern d’avançar en matèria de transparència i control del comerç d’armes espanyol.

El decàleg proposat inclou, entre altres mesures, que el Govern expliqui com aplica els criteris existents per autoritzar o denegar una exportació d’armes, informi al Congrés sobre el tipus de productes i usuaris de les armes exportades, i doni garanties que no hi ha risc de desviament o de reexportació de les armes de caça i tir esportiu i les seves municions a tercers països”, assenyala Jordi Armadans, portaveu de la Fundació per la Pau. El decàleg també sol·licita la suspensió preventiva de les exportacions d’armes als països on hi hagi un conflicte armat o pugui utilitzar-se per cometre violacions dels drets humans o del Dret Internacional Humanitari, encara que abans estiguessin autoritzats. Per últim, anima el Govern a realitzar un paper actiu i destacat en el procés d’elaboració d’un Tractat sobre Comerç d’Armes (TCA) i a continuar la seva política actual per eliminar les bombes de dispersió.

Nota per a editors

El 10 de juny, a Secretaria d’Estat de Comerç va presentar al Congrés dels Diputats les estadístiques oficials d’exportacions d’armes de 2008. Des que va entrar en vigor la Llei 53/2007 el Govern ha de comparèixer una vegada a l’any davant la Comissió de Defensa del Congrés per explicar les exportacions de material de defensa, doble ús i “altres materials”.

En virtut de la llei, la Comissió de Defensa ha d’elaborar i adoptar un dictamen amb recomanacions al Govern en relació al control i la transparència de la informació relativa a les transferències d’armes a l’exterior. A finals de juny, els diferents grups parlamentaris van presentar les propostes de resolució que s’hauran de debatre a partir d’aquest mes de setembre.

A partir del 5 d’octubre, l’Assemblea General de l’ONU inicia els debats sobre la resolució que té per objectiu que el 2010 es convoqui una conferència d’Estats per redactar un Tractat sobre el Comerç d’Armes.