Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss
15/12/2010

La crisi econòmica podria incrementar la venda d’armes a destins preocupants

Espanya va exportar armes per un import de més de 900 milions d’Euros el primer semestre de 2010, més del doble del que es va exportar en el mateix període de 2009

La campanya Armes sota control alerta que, davant el descens de les vendes internes, les indústries de defensa busquen, amb el suport del govern, incrementar les seves exportacions. Aquest fet augmenta el risc que les armes i material de doble ús arribin a països que estiguin en conflicte armat, on es cometin violacions dels drets humans o que sofreixin situacions de greu inestabilitat interna.

 

Nota de premsa – 15 de desembre de 2010

 

La Campanya Armes Sota Control denuncia el risc de que la crisi econòmica provoqui l'augment de la venda d'armes a destins preocupants

Espanya va exportar armes per un import de més de 900 milions d’Euros el primer semestre de 2010, més del doble del que es va exportar en el mateix període de 2009

Madrid/Barcelona.- La campanya "Armes sota control" alerta que la situació de crisi que viu l’economia espanyola està generant una clara tensió entre els interessos de la indústria espanyola de defensa i la Llei 53/2007 sobre comerç d’armes, que estableix limitacions per a exportar a països i territoris on les armes puguin ser usades per violar els drets humans, o ser emprades en accions que pertorbin la pau, l’estabilitat o la seguretat, exacerbar tensions o conflictes.

Davant el descens de les vendes internes, les indústries de defensa busquen, amb el suport del govern, incrementar les seves exportacions, fet que augmenta el risc que aquestes armes i material de doble ús acabin arribant a destinacions preocupants (països que estiguin en conflicte armat, sofreixin situacions de greu inestabilitat interna o en els quals es cometen greus violacions dels drets humans).

Amb l’assistència tècnica de l’Institut d’Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària (IECAH), Amnistia Internacional, la Fundació per la Pau, Greenpeace i Intermón Oxfam han analitzat les exportacions realitzades de material de defensa i doble ús en el primer semestre de l’any, segons les dades estadístiques de l'Agència Tributària. Les conclusions de l’anàlisi de les xifres i de l'actual context del sector són preocupants.

La crisi econòmica i el context actual d’austeritat pressupostària, s’estan traduint en que el Ministeri de Defensa té menor capacitat per adquirir armament i absorbir una part significativa de la producció del sector. No obstant això, i davant l'interès a consolidar aquest entramat empresarial que agrupa unes 850 empreses, amb una facturació anual que supera els 3.600 milions d’euros i que genera 18.000 ocupacions directes, el govern i les empreses estan apostant per l’increment de les exportacions.

Aquesta tendència suposa un risc que els interessos comercials tinguin prioritat per davant del que determina l’article 8 de la Llei 53/2007, que regula el comerç exterior de material de defensa i doble ús, i que estableix límits a la venda d’aquests productes.

Les ONG han expressat la seva preocupació pel fet que fer prevaldre les exportacions augmenti el risc de vendes que puguin violar l’article 8 de la Llei espanyola de venda d’armes. que estableix que “les sol·licituds d’autorització d’exportació d’armes seran denegades i les autoritzacions suspeses o revocades quan existeixin indicis raonables que puguin ser emprats en accions que pertorbin la pau, l’estabilitat o la seguretat o poden emparar-se per a cometre violacions dels drets humans”.

 
Anàlisis de les dades semestrals

Segons les dades de l’Agència Tributària, les exportacions realitzades de material de defensa el primer semestre de 2010 van ser de 907,6 milions d’euros. Encara que la tendència podria no mantenir-se en el segon semestre, si fos així suposaria un nou rècord de vendes al final d’any, acostant-se als 2.000 milions d’euros (un 33% més que en l’any 2009). Un 42,3% d’aquesta xifra correspon a vendes a països de la UE i de l'OTAN, mentre el 57,7% restant es reparteix entre 60 països.
Tres anys després de l’aprovació de la Llei, segueixen existint importants volums de vendes a destinacions considerades preocupants i que dubtosament compleixen les restriccions que estableix l’article 8 de la llei. Entre elles figuren l’Aràbia Saudita, Colòmbia, Israel, Ghana, Pakistan o El Marroc. Alguns dels principals serien els següents:

  • Aràbia Saudita va rebre el primer semestre de 2010 productes de defensa espanyols per valor de més de 453.000 euros, especialment en munició i paracaigudes. A més, i tot i que encara no s’ha pres una decisió, hi ha en marxa un esforç de les autoritats espanyoles per assolir una operació de venda de carros de combat Leopard 2E a aquest país (fabricats per Santa Bàrbara Sistemes, del grup General Dynamics). Fins on se sap, l’operació podria suposar el lliurament de 200 d’aquests carros (50 d’ells, ja durant 2011), i es tractaria de la major operació de venda d’armes de la història espanyola, per valor de 3.000 milions d’euros. Les organitzacions han expressat la seva preocupació per aquesta possible operació, atès que Aràbia Saudita és un país amb greus violacions dels drets humans, i exigeixen que es condicioni a l’establiment de forts salvaguardes, per evitar que siguin usades per a violar els drets humans o el Dret Internacional Humanitari (especialment en el nord d'Iemen). Les organitzacions es van adreçar al president Zapatero en aquest sentit en una carta el passat 12 de novembre de 2010, fins a data d’avui no s’ha rebut resposta.  
  • A més, durant el primer semestre s’ha venut material a Colòmbia per més de 285.000 euros, malgrat el seu greu conflicte armat intern en el qual totes les parts implicades han comès violacions dels drets humans i del Dret Internacional Humanitari. Israel ha rebut més de 3,2 milions d’euros en diferents tipus de material, incloent projectils i municions. El Marroc ha adquirit material de defensa per 4,1 milions d’euros. En la llista també figuren més de 215.000 euros venuts al Pakistan; gairebé 115.000 a Tailàndia i 38,9 milions a Turquia (la majoria corresponent a un avió).

Davant aquesta situació, les organitzacions recomanen:

  • Facilitar informació sobre les exportacions amb antelació suficient, per assolir un avenç en la compareixença del govern per a informar sobre operacions efectuades o en marxa, millorant així el control parlamentari.
  • Reforçar el control de les exportacions a destinacions considerades preocupants, amb una millor aplicació dels criteris necessaris per aprovar o denegar transferències. Això implica un estudi cas a cas de la situació del lloc de destinació, així com millorar la implicació del Congrés en aquest procés (facilitant-li els criteris utilitzats i les fonts d’informació).
  • Aplicar la dimensió preventiva de la Llei, millorant els mecanismes per suspendre una exportació, fins i tot una autoritzada amb anterioritat, si la situació del lloc de destinació és preocupant o empitjora.
  • Millorar els mecanismes pel seguiment del material en el país de destinació. Les organitzacions demanen al Govern que doni instruccions als agregats de Defensa de les ambaixades espanyoles perquè facin seguiment del material exportat, tal com va demanar el Parlament al Govern en 2008
  • Avanços concrets en la transparència de la informació sobre les transaccions realitzades, amb informació sobre el tipus de producte i usuari final per a totes les transferències d’armes espanyoles, així com sobre les denegacions d’autoritzacions d’exportació i evitar la discrepància en les dades d’exportacions entre les xifres oficials i les del sector industrial espanyol de la defensa.