Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss
14/06/2005

La Fundació per la Pau demana un canvi en profunditat de la Llei de Defensa

“Una política de pau demana una altra llei”

El projecte de Llei Orgànica de la Defensa, ara mateix en discussió al Congrés, consagra una concepció militarista de la seguretat. Per això, des de la Fundació per la Pau, hem sol.licitat al govern i als diversos grups parlamentaris una reforma en profunditat de la Llei perquè, entenem que una política coherent de pau demana una altra llei.

El problema de fons de la Llei és que, reiteradament, identifica seguretat i defensa militar. Això, és especialment greu quan el concepte de Seguretat Humana, que assumeix la diversitat de factors que incideixen en la seguretat, és acceptat àmpliament per organismes internacionals i centres especialitzats en la seguretat i les relacions internacionals. En la Llei, es parlen de suposades amenaces militars, que no es concreten (més enllà d’una referència al terrorisme) i, en canvi, no es diu res sobre les profundes i reals amenaces que avui patim: injustícia, pobresa, vulneració de drets humans, etc.

Possibilitat de guerra
S’ha presentat aquesta Llei com l’instrument que hagués impedit la guerra d’Iraq en la mesura que preveu que tota intervenció en una guerra hagi de ser debatuda al Congrés. La Fundació per la Pau valora positivament aquest aspecte: així, el govern no podrà defugir un mínim debat alhora de decidir una intervenció militar. Malgrat tot, volem fer notar que amb el redactat actual de la Llei, es permet la participació de l’Estat en intervencions militars que, sense el suport del Consell de Seguretat de Nacions Unides, poguessin estar avalades, per exemple, per l’OTAN. Així, la Llei, a més de continuar defensant la guerra com a instrument de resolució de conflictes (opció que no compartim), legalitza la possibilitat de dur a terme una guerra il.legal segons l’ordre internacional vigent.

Canvis concrets i necessaris
Més enllà de la nostra profunda discrepància de fons, entenem que la Llei podria avançar en alguns aspectes que, avui per avui, suposen una rèmora del passat. Així, i en concret, volem destacar:

  • creiem necessària la derogació de la jurisdicció militar i traspassar els seus organismes, competències i funcions a la jurisdicció ordinària. El manteniment de la jurisdicció militar separada de la civil, és una clara rèmora del passat superada en molts països europeus.
  • al si de les Forces Armades, s’han continuat donant conductes de vexació cap als drets fonamentals de les persones que s’hi troben immerses. Per tal d’evitar-ho, creiem que seria interessant crear un Observatori Permanent de la Vida Militar, de caire independent, per tal de vetllar que en el marc de la vida militar no es vulnerin els drets i la dignitat de la persona.

Com hem manifestat altres vegades, el govern espanyol, que ha volgut significar-se amb la pau, ha de concretar aquests bon propòsits en mesures legislatives i executives coherents que permetin una efectiva i real construcció de la pau. La Llei presentada en el Congrés, no va en aquest camí.

Barcelona, 14 de juny de 2005


Nota de premsa
Text complet del Projecte de la Llei de Defensa (pdf 211 Kb)
Índex de les esmenes presentades a la Llei (pdf 160 Kb)
Text sencer de les esmenes presentades (pdf 790 Kb)