Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss
03/07/2008

La Llei d’Armes, a mig gas

Les ONG que van promoure l’aprovació de la Llei espanyola de Comerç d’Armes denuncien que el govern central no aplica correctament la normativa aprovada el 2007. Segons les estadístiques oficials, es continuen exportant armes a països en situació d’inestabilitat o on es podrien fer servir per vulnerar els drets humans.

NOTA DE PREMSA – 3 de juliol de 2008

Amnistia Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam i la Fundació per la Pau demanen al Govern espanyol l’aplicació correcta de la nova Llei de Comerç d’Armes

Les organitzacions denuncien que Espanya segueix venent armes a Colòmbia, Pakistan, Israel o el Marroc

Madrid / Barcelona.- Les estadístiques oficials de les exportacions espanyoles de material de defensa i de doble ús de 2007, que el Govern espanyol ha remès recentment al Congrés dels Diputats, confirmen la tendència a l’alça en la venda d’armes espanyoles a l’estranger. Al 2007 es va arribar als 932 milions d’euros, un 10,4% més que l’any anterior.

Tot i que aquestes estadístiques inclouen operacions realitzades abans de l’aprovació de la Llei de comerç exterior de material de defensa i doble ús, les seves dades no són un bon punt de partida ja que evidencien que Espanya segueix venent armes a països on hi ha un risc real que contribuiran a la violació dels drets humans, a la perpetuació dels conflictes armats i a la deterioració del seu desenvolupament sostenible. A més a més, aquestes transferències posen de manifest com el Govern espanyol continua sense complir de forma estricta el Codi de Conducta de la Unió Europea, que exigeix, sense més tardança, el control efectiu del comerç d’armes.

Per a les organitzacions, la Llei sobre el control del comerç exterior de material de defensa i de doble ús aprovada pel parlament espanyol el desembre de 2007 és un pas endavant important que s’ha de traduir en un major control per posar fi a l’enorme cost humà que tenen les transferències irresponsables d’armes. Les organitzacions recorden que la Llei obliga el Govern a denegar transferències que vulnerin els criteris del Codi de Conducta de la Unió Europea i a tenir en compte els informes d’organismes internacionals com les Nacions Unides o d’altres, per valorar la situació dels drets humans, l’estabilitat o el risc de conflictes del país de destinació abans de decidir sobre una exportació.

 

Vendes d’armes que requereixen un major control

Les quatre organitzacions denuncien les vendes a Colòmbia per valor de més de 15 milions d’euros el 2007. Segons la informació que el Govern ha facilitat a l’ONU, la major part d’aquest total podria correspondre a la venda de 13 carros llança obusos per a l’exèrcit colombià. El Govern segueix sense aclarir els criteris que utilitza per a autoritzar la venda d’aquest tipus d’armes a un país sumit des de fa dècades en un conflicte armat caracteritzat per les violacions greus i sistemàtiques dels drets humans i del dret internacional humanitari per part de tots els actors implicats en el conflicte.

Pel que fa al Marroc, un país que té un contenciós territorial no resolt, si bé el Govern informa de la venda de 20 vehicles tot terreny per valor de 1,8 milions d’euros, no proporciona informació detallada sobre els 9 milions d’euros que s’han venut sota la descripció de la categoria 4 “bombes, torpedes, coets i míssils”. Per altra banda, també són preocupants les vendes a Pakistan per valor de 970 mil euros donada la retallada de drets i llibertats i la repressió per part de les forces de seguretat al país l’any passat. Israel, és una altra destinació on les vendes segueixen sent irresponsables (1,5 milions d’euros) i sobre el qual no existeix cap garantia que el material venut no contribuirà a més violacions de drets humans i del dret internacional humanitari.

En relació a les vendes de material i tecnologies de doble ús, entre les operacions ja realitzades i altres en fase d’autorització, figuren països destinataris com l’Iran, la Xina, Israel o Myanmar (sobre aquest últim hi ha una recomanació d’embargament de la pròpia Unió Europea). Una vegada més, la falta de detall en algunes d’aquestes operacions no permet saber quines s’han venut o autoritzat exactament.

També són preocupants les vendes de 2007 de productes en concepte de “altre material” al Marroc, on l’usuari final és la policia del país (més de 87 mil euros). Els últims esdeveniments a la ciutat de Ifni, on l’ús de la força per part dels agents encarregats de fer complir la llei serà objecte d’una investigació parlamentària, demostren, una vegada més, la necessitat de controlar aquest tipus de transferències i de denegar-les si hi ha informes fonamentats de que aquest material serà usat per a tortures o altre tipus de maltractaments, o contribuirà a la repressió interna en el país.

 

Tímids avanços en transparència encara insuficients

Les estadístiques presentades pel govern espanyol proporcionen per primera vegada informació per categories sobre les llicències autoritzades, una informació que hauria de facilitar un cert control preventiu sobre algunes operacions autoritzades el 2007 però encara no realitzades. Aquest informe també incorpora, com a informació annexa i detallada, dades sobre el nombre i tipus de llicències tramitades i denegades.

Pel que fa als documents de control, el Govern central informa, també per primera vegada, sobre les operacions exemptes de documents i informes previs de control per part de la Junta Interministerial Reguladora del Comerç Exterior de Material de Defensa i de Doble Ús (JIMDDU), l’organisme interministerial que regula o autoritza les operacions. Si bé això és una millora en termes de transparència, en virtut de la nova Llei, el Govern ha d’informar sobre els criteris que ha aplicat per a eximir determinades operacions d’aquests informes previs. Així mateix, les organitzacions creiem que milloraria el control si informés sobre els països de destinació i no només els programes de referència.

Un any més, les organitzacions lamenten les enormes quantitats de munició per a caça i tir esportiu que Espanya exporta a països de l’Àfrica Subsahariana, que el 2007 no van ser sotmeses a control. De les estadístiques oficials només se’n desprèn que hi va haver un mínim control sobre les armes de caça venudes a Guinea Bissau, Kazakhstan, Mongòlia, Namíbia, Senegal i Tanzània. No obstant això, els 3,5 milions d’euros en concepte de munició que Espanya va vendre a Ghana el 2007 no van ser revisats per les autoritats. La falta de control de la munició per a caça i tir esportiu a Ghana és preocupant a causa del risc de tràfic il·lícit d’aquest material a països veïns, alguns d’ells immersos en situacions de conflicte o post conflicte armat. Encara que és positiu que la nova llei obligui, a partir del 2008, a controlar aquest tipus de productes, les organitzacions lamenten que el govern espanyol hagi incomplert l’obligació que té en virtut de la ratificació del Protocol sobre Armes de Foc de les Nacions Unides a exercir un control sobre les armes de caça, tir esportiu i les seves municions.

Per tot això, Amnistia Internacional, Intermón Oxfam, la Fundació per la Pau i Greenpeace sol·liciten el següent:

Al Govern espanyol que:

• A través del Secretari d’Estat de Comerç comparegui sense dilació davant la Comissió de Defensa del Congrés per donar a conèixer els criteris utilitzats per a l’exportació i autorització el 2007 d’armes i material de doble ús a països on hi ha un risc real que les armes puguin servir per a cometre violacions de drets humans i del dret internacional humanitari.
• Tingui una postura activa a favor de l’elaboració d’un Tractat Internacional pel comerç d’armes efectiu a les Nacions Unides i la signatura i ràpida ratificació de la Convenció de Dublín per la prohibició de les bombes de dispersió.

A la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats que:

• En compliment de la llei, elabori el dictamen preceptiu a partir de les dades proporcionades per les estadístiques oficials del 2007 que inclogui recomanacions clares per a millorar el control i la transparència de les vendes d’armes a Espanya.

 

Informació addicional

El desembre de 2007 va quedar aprovada la Llei sobre el Comerç Exterior de material de defensa i de doble ús a Espanya després de més de deu anys de campanya de les organitzacions que signen aquest comunicat de premsa. La Llei obliga el Govern espanyol a aplicar els criteris del Codi de Conducta de la Unió Europea que no permeten transferències d’armes a països on puguin contribuir a la violació dels drets humans, el dret internacional humanitari i al desenvolupament sostenible.

En virtut de la llei, el Congrés dels Diputats ha d’elaborar un dictamen anual sobre la base de les estadístiques oficials de les exportacions d’armes espanyoles de l’any anterior amb recomanacions al Govern perquè compleixi escrupolosament l’objectiu i esperit de la llei en matèria de control i transparència. L’elaboració del dictamen hauria de començar després de la compareixença obligatòria del Secretari d’Estat de Comerç en el Congrés perquè informi de les operacions de 2007.

Per a més informació, consultar: www.controlarms.org/es