Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss

La pau positiva

La pau positiva en pdf

La perspectiva de pau positiva convida a anar més enllà de reduir la violència directa o de trobar solucions satisfactòries als conflictes, per tal de promoure relacions i estructures socials que millorin les condicions de les persones i afavoreixin la convivència.

Com planteja l’especialista en mediació i resolució de conflictes John Paul Lederach, la pau és un valor àmpliament consensuat, un ideal. Alhora és un concepte ric i multidimensional que, malauradament sovint se simplifica.

Per avançar en una cultura de pau és important tenir una comprensió àmplia i rica de la pau, i això requereix una comprensió profunda i multidimensional de la violència. Dit d’una altra manera, la concepció tradicionalment més estesa de pau és el que  el sociòleg i un dels impulsors dels estudis per la pau Johan Galtung va anomenar “pau negativa”, la pau entesa com l’absència de guerra, de violència directa.

Tanmateix la pau positiva, com planteja la pionera en educació per la pau i drets humans Betty Reardon, és un procés social a través del qual “la justícia pot aconseguir-se sense violència”. És a dir, la pau és l’horitzó i alhora el camí a través del qual aconseguim relacions més respectuoses i cooperatives i estructures socials més justes i equitatives, i perquè s’esdevingui cal imaginar-la, planificar-la i construir-la. Si actuem des de la immediatesa del dia a dia i des d’una mirada de pau poc elaborada i negativa, sovint dirigim les actuacions únicament a prevenir i evitar la violència directa, i ho fem de forma reactiva.

Tanmateix, com afirma la sociòloga i pionera en els estudis per la pau Elise Boulding, entenem la cultura de pau com “una cultura que promou la pacificació, una cultura que inclou estils de vida, patrons de creences, valors i comportaments que afavoreixin la construcció de la pau i acompanyin els canvis institucionals que promoguin el benestar, la igualtat, l’administració equitativa dels recursos, la seguretat per als individus i les famílies, la identitat dels grups o de les nacions, i sense necessitat de recórrer a la violència”.

Text extret de la fitxa: Transformar el conflicte a la ciutat – Eina nº1. Aproximar-se al conflicte des de la pau positiva, de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB.