Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss
07/05/2013

L’interès en vendre armes no pot relaxar els criteris de drets humans

Les ONG d’Armes sota Control analitzen les vendes espanyoles de material de defensa

Les ONG Amnistia Internacional, Greenpeace, FundiPau i Intermón Oxfam alerten que l’interès del Govern espanyol en incrementar les exportacions de la indústria militar espanyola no pot anar en detriment del compliment estricte de la Llei de Comerç d’Armes.

Nota de prensa en castellano

Anàlisi de les vendes espanyoles d’armes en el primer semestre de 2012.

Nota de premsa – 7 de maig de 2013

Madrid/Barcelona. Des de l’inici de l’actual legislatura, les ONG de la coalició “Armes Sota Control” han alertat del possible impacte de la crisi econòmica en els controls en les exportacions d’armes. Existeix una clara tensió entre les limitacions i les restriccions que la Llei 53/2007, de 28 de desembre, estableix sobre el comerç exterior de material de defensa, i la voluntat del Govern d’incrementar les vendes a l’exterior per donar suport a la indústria militar espanyola, davant la davallada de les vendes a nivell intern a causa de les retallades en noves adquisicions, principalment a causa del deute històric acumulat pel govern amb diverses empreses espanyoles de material de defensa. Com a resultat d’això, s’incrementa el risc que material de defensa espanyol acabi sent objecte d’operacions en les quals existeix un risc que siguin utilitzades per facilitar o cometre violacions de drets humans.

La intensa agenda internacional del Sr. Pedro Morenés, Ministre de Defensa, així com algunes declaracions que ha fet; les negociacions en marxa amb l’Aràbia Saudita per vendre carros de combat; o fins i tot l’adopció de regulacions exigides per a certes operacions preocupants, han anat incrementant aquests temors.

En unes declaracions públiques el 2010, davant la possible venda de carros de combat a l’Aràbia Saudita, país que no compleix els mínims en drets humans, el Ministre va afirmar que “a l’Aràbia Saudita hi ha una evolució des de la seva idiosincràsia.”  Recentment el Ministre de Defensa, ha apostat clarament per la promoció de la capacitat exportadora de la indústria de defensa.

D’altra banda, l’aprovació de la Llei de mesures de liberalització per impulsar l’exportació d’aquest material (Llei 12/2012, de 26 de desembre), que regula els acords govern a govern, reflecteix l’interès per incrementar les vendes d’armes i obre interrogants sobre el seu impacte en els processos existents de control en les exportacions.

Amnistia Internacional, FundiPau (Fundació per la Pau), Greenpeace i Intermón Oxfammanifesten el seu temor per aquesta situació el dia que presenten l’informe que analitza les vendes espanyoles de material de defensa, de doble ús i altre material durant el primer semestre del 2012, elaborat amb l’assistència tècnica de l’Institut d’Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària (IECAH).

En breu es coneixeran les dades de tot l’any 2012 i es podrà analitzar l’evolució de les exportacions espanyoles de material de defensa de forma global en aquest context de crisi econòmica.

Però ja amb aquestes xifres semestrals, les organitzacions recorden al Govern que la crisi econòmica no pot servir d’excusa per deixar de complir escrupolosament la Llei sobre Comerç d’Armes de 2007, que estableix en el seu article 8 que no s’autoritzaran exportacions d’armes quan “puguin ser utilitzades de manera contrària al respecte degut i a la dignitat inherent a l’ésser humà, amb fins de repressió interna o en situacions de violació de drets humans”.

Persisteixen les operacions preocupants

Durant el primer semestre de 2012, es va mantenir la tendència, denunciada per les ONG en informes anteriors, d’exportar material de defensa a països on existeix un alt risc que s’utilitzi per cometre o facilitar violacions dels drets humans. En concret l’informe conclou que el Govern va realitzar operacions que poden qualificar-se de preocupants pel tipus de material o pel risc en la seva utilització a un total de nou països: Colòmbia, els Estats Units, Ghana, Israel, Mèxic, el Pakistan, l’Aràbia Saudita, Bahrein i Egipte.

En el cas dels tres països del Nord d’Àfrica i del Pròxim Orient, les ONG reiteren la seva preocupació pel fet que se seguissin realitzant exportacions tot i l’alt risc que el material s’utilitzi per cometre i facilitar greus violacions de drets humans a la zona. En aquesta línia, mereix especial atenció la negociació en marxa amb l’Aràbia Saudita per la venda de carros de combat. Les ONG insisteixen que aquesta operació hauria d’estar condicionada a l’establiment de salvaguardes i de sistemes de rendició de comptes per evitar que el material exportat pugui ser usat per vulnerar els drets humans.

Així mateix, l’informe esmenta una altra llista d’operacions que les organitzacions no consideren, en principi, especialment preocupants, però sobre les quals es requeriria una major informació per determinar el risc real de la seva realització.

Per tot això, les ONG reiteren la seva demanda d’un major control i transparència per tal que es donin a conèixer els criteris que està utilitzant la Junta Interministerial Reguladora del Comerç Exterior de Material de Defensa i de Doble Ús (JIMDDU) per aplicar la Llei.

Denegacions justificades però insuficients

Les ONG valoren positivament que el Govern hagi aplicat en alguns casos el criteri preventiu que contempla la Llei per denegar autoritzacions, a l’existir dubtes sobre el destinatari o ús final dels productes.

Durant el primer semestre de 2012, es van denegar tres exportacions de material de defensa, una a Líbia i dues a Bahrein en aplicació dels criteris de la Posició Comuna 2008/944/PESC de la Unió Europea. En material policial, armes de caça i tir esportiu es van produir tres denegacions: al Canadà, Guinea Equatorial i Kosovo. I en els productes i tecnologies de doble ús es va denegar un acord previ amb la Xina i dues llicències d’exportació, una a l’Índia i una a Togo. També es van renovar dues denegacions a Iran, tres al Iemen i altra aJordània.

El Tractat sobre Comerç d’Armes: una molt bona notícia que incrementarà els controls

El Tractat sobre Comerç d’Armes, aprovat el 2 d’abril en l’Assemblea General de les Nacions Unides, és un pas històric per a reforçar el control de la venda d’armes entre països. Les ONG feliciten el Govern espanyol pel paper actiu i favorable de la seva delegació i li demanen que sigui un dels primers 50 Estats en signar-lo i ratificar-lo i que dugui a terme les modificacions legals necessàries per adaptar la legislació espanyola al Tractat. 

Recomanacions de les ONG

Davant els resultats de l’informe sobre les exportacions espanyoles realitzades el primer semestre de 2012, les ONG d’Armes Sota Control han presentat al Govern i al Congrés dels Diputats una sèrie de recomanacions específiques entre les quals es demana reforçar el control de les operacions que, per les seves característiques, poguessin resultar preocupants per als drets humans.

Això implica actuar en quatre nivells:

1. Compliment escrupolós de la normativa vigent, especialment de l’Article 8, no autoritzant exportacions d’armes quan “puguin ser utilitzades de manera contrària al respecte degut i a la dignitat inherent a l’ésser humà, amb fins de repressió interna o en situacions de violació de drets humans”.

2. Millorar l’aplicació dels criteris utilitzats per la Junta Interministerial de Material de Defensa i Doble Ús per autoritzar o denegar una exportació.

3. Realitzar un seguiment del material en el país de destinació per assegurar-se que no és utilitzat per cometre o facilitar violacions de drets humans.

4. Avançar en la transparència de la informació sobre les transferències realitzades.