Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss
07/11/2005

Manifest davant el projecte de Llei orgànica de “Defensa Nacional”

Atès que en data d’ahir, 3 de novembre de 2005, el Senat va aprovar definitivament el projecte de Llei orgànica de “Defensa Nacional”, Justícia i Pau i la Fundació per la Pau, així com 23 entitats més, volem manifestar el següent:

1.- El nostre desencís perquè aquesta llei manté un paradigma de defensa que caldria canviar per un nou paradigma que passi per la renúncia de l’Estat espanyol a la guerra i a l’ús de la força militar com a forma de resolució de conflictes. Que deixi d’identificar seguretat amb defensa militar. Que situï la lluita contra la injustícia, la pobresa o la vulneració dels drets humans arreu del món, que amenacen a milions i milions de persones, com la principal via per assolir i contribuir a la seguretat pròpia i mundial.

2.- Pensem que l’obligatorietat de l’aprovació per les Corts de les missions de les tropes espanyoles a l’estranger és un pas positiu i necessari que les dota de més transparència i debat, però, tot i això, no hi hagut la modificació que reclamàvem en els condicionants per poder participar en aquest tipus de missions. Així en admetre, que siguin decidides per organismes com l’OTAN o la UE o no dir res sobre l’utilització de les bases militars i del territori en accions militars, es manté la possibilitat que l’Estat espanyol participi, directament o indirecta, en guerres o accions militars contràries al dret internacional.

3.- El projecte de llei ha incorporat la proposta que vam fer de crear un Observatori de la Vida Militar. En el termini de tres mesos a partir de l’aprovació d’aquesta llei el govern haurà de presentar un projecte de llei sobre els drets fonamentals dels militars que ha d’incloure la creació d’aquest observatori. La missió de l’Observatori Permanent de la Vida Militar ha de ser la de garantir el respecte i la dignitat de les persones en l’àmbit militar i per això caldrà que disposi dels mitjans necessaris, amb profunds poders d’inspecció i control, per lluitar eficaçment contra la violació de drets humans en l’àmbit militar. Ressaltem especialment que aquestes violacions no afecten únicament a les víctimes que les pateixen, sinó que condicionen de manera irreversible les finalitats que declaren perseguir les forces armades.

4.- La llei de defensa referma el Règim Disciplinari Militar i no ha mandatat cap modificació en tot allò incompatible amb el Conveni Europeu del Drets Humans -especialment en permetre a l’administració militar la privació de llibertat sense l’adequat control judicial- a fi i efecte de que l’Estat espanyol pugui ratificar plenament l’esmentat conveni europeu.

5.- La llei aprovada manté la Justícia militar, una jurisdicció especial que no respecta els principis constitucionals d’independència i imparcialitat judicial per la manera en que es designen els jutges militars, ni ofereix prou garanties ni per als acusats ni a les víctimes en no permetre l’exercici de l’acusació particular i popular sense limitacions.

6.- Com a continuació d’aquesta llei, el govern ha presentat uns Pressupostos de l’Estat pel 2006 on es contempla un augment del 6’1% de la despesa militar amb el que es pretén incrementar un 25% el salari dels militars i continuar amb grans projectes d’armament. Una mostra com la seguretat es cerca per camins militars.

Barcelona, 4 de novembre de 2005

 

Organitzacions promotores:

Fundació per la Pau
info@fundacioperlapau.org
93 302 51 29

Justícia i Pau
justiciaipau@justiciaipau.org
93 317 61 77

Dónen suport

. Acció dels Cristians per a l’Abolició de la Tortura (ACAT)
. Acció Catòlica Obrera (ACO)
. Àgora Nord-Sud
. CCOO de Catalunya
. Centre de Treball i Documentació (CTD)
. Comité Oscar Romero de Lleida
. Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
. Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques gironines i l’Alt Maresme
. Cristianisme i Justícia
. Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans
. Federació Catalana d’ONG per la Pau
. Fundació Catalana de l’Esplai
. Fundació Pau i Solidaritat-CCOO
. Joves de la USOC
. Mans Unides
. Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya
. Moviment Laic i Progressista
. Pangea
. Sodepau
. SOS Racisme Catalunya
. Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)
. Xarxa Edualter
. Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat del Vallès