Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss
19/07/2005

Més de 25 entitats demanen canvis a la Llei de Defensa

Una vintena d’entitats catalanes han presentat avui un manifest crític amb la Llei Orgànica de Defensa, que es tramita actualment al Congrés dels Diputats. El manifest, impulsat per la Fundació per la Pau i Justícia i Pau, ha estat presentat al Col.legi de Periodistes de Barcelona.

A continuació trobareu el text complet del manifest.

Sobre la discussió parlamentària del projecte de
“Llei Orgànica de Defensa Nacional”

En relació al text del Projecte de “Llei Orgànica de la Defensa” actualment en tramitació parlamentària del Congrés dels Diputats les entitats sotasignants volem manifestar el següent:

1. L’Estat espanyol ha de renunciar explícitament a la guerra i a l’ús de la força militar com a forma de resolució de conflictes. La renúncia a la guerra és un pas essencial per a construir un món amb pau.

2. Cal desvincular la identificació que continua fent el projecte de llei entre seguretat i defensa militar. El projecte de llei situa com a principals riscos a la nostra seguretat amenaces sense concretar o el terrorisme internacional, però no parla de les principals amenaces reals a la seguretat mundial que afecten a milions de persones en el món, com són la injustícia, la pobresa o la vulneració dels drets humans, les quals no s’han d’abordar amb mitjans militars.

3. Rebutgem que el projecte de llei contempli la possibilitat que l’Estat espanyol participi en guerres que no s’ajusten als casos que contempla el Dret Internacional, encara que puguin ser acordades per organitzacions com la Unió Europea o l’OTAN. Alhora, la llei ha d’impedir la utilització del territori espanyol o les bases militars a l’estat per forces estrangeres implicades en guerres il·legals.

4. El manteniment de la jurisdicció militar, separada de la civil, és una clara rèmora del passat que cal abolir traspassant les seves competències i funcions, en temps de pau, a la jurisdicció ordinària ja que no respecta els principis d’independència i imparcialitat judicials establerts a la Constitució, ni ofereix prou garanties ni per als acusats ni per a les víctimes en no permetre l’exercici de la acusació particular i popular sense limitacions.

5. Cal efectuar les modificacions del Règim Disciplinari Militar necessàries per tal que l’Estat espanyol pugui ratificar plenament, sense reserves, el Conveni Europeu dels Drets Humans en la seva totalitat. El Règim Disciplinari, que es reaferma en el projecte de llei, permet que l’administració militar pugui imposar en el procediment disciplinari militar sancions de privació de llibertat sense mecanismes de control judicial que garanteixin una tutela judicial efectiva, raó per la qual l’Estat espanyol va formular reserves als articles 5 i 6 de l’esmentat Conveni en ratificar-lo.

6. Aquesta llei ha d’articular mesures efectives que garanteixin el respecte de la dignitat de les persones en l’àmbit militar. En aquest sentit, cal la creació d’un Observatori Permanent de la Vida Militar, format per persones de reconegut prestigi, amb la funció de vetllar perquè la vida militar es desenvolupi en el respecte als drets i a la dignitat de la persona. Aquesta institució hauria d’estar dotada d’amplis poders d’inspecció i control, i poder accedir, sense necessitat de previ avís, als llocs on es desenvolupa la vida militar.

Organitzacions promotores:

Fundació per la Pau
info@fundacioperlapau.org
93 302 51 29
Justícia i Pau
justiciaipau@justiciaipau.org
93 317 61 77

Organitzacions adherides:

. Acció dels Cristians per a l’Abolició de la Tortura (ACAT)
. Acció Catòlica Obrera (ACO)
. Àgora Nord-Sud
. CCOO de Catalunya
. Centre de Treball i Documentació (CTD)
. Comité Oscar Romero de Lleida
. Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
. Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques gironines i l’Alt Maresme
. Cristianisme i Justícia
. Entrepobles
. Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans
. Federació Catalana d’ONG per la Pau
. Fundació Catalana de l’Esplai
. Fundació Pau i Solidaritat-CCOO
. Joves de la USOC
. Mans Unides
. Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya
. Moviment Laic i Progressista
. Moviment per la Pau
. Pangea
. Sodepau
. SOS Racisme Catalunya
. Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)
. Xarxa Edualter
. Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat del Vallès

Nota de premsa

Text complet del Projecte de la Llei de Defensa (pdf 211 Kb)
Índex de les esmenes presentades a la Llei (pdf 160 Kb)
Text sencer de les esmenes presentades (pdf 790 Kb)