L’Assemblea General de les NNUU aprova una resolució històrica

L’Assemblea General de les NNUU aprova una resolució històrica

Avui, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució per iniciar negociacions el 2017 sobre un tractat que prohibeixi les armes nuclears. El vot es produeix després de la decisió presa el 27 d’octubre pel Primer Comitè de l’Assemblea General – que s’ocupa de temes de desarmament i seguretat internacional – de començar a treballar en el nou tratat malgrat la ferma oposició d’alguns països amb armament nuclear.

La resolució es va aprovar per una àmplia majoria, amb 113 vots d’estats membre a favor, 35 en contra i 13 abstencions.

Més informació