El 2020: més arsenals nuclears i més moderns

El 2020: més arsenals nuclears i més moderns

Avui, l’Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) llança el seu anuari SIPRI Yearbook 2021, que avalua la situació actual en matèria d’armaments, desarmament i seguretat internacional. Una dada clau és que, el 2020, malgrat la disminució global del nombre d’ogives nuclears, se’n van desplegar més en forces operatives.

Més informació