Per què prohibir-les


Ha arribat l’hora de signar el tractat

Les armes nuclears són les úniques armes de destrucció massiva que encara no estan prohibides per cap convenció internacional, tot i que són les de major capacitat destructiva. Ja fa molt de temps que s’espera la signatura d’una prohibició global de les armes nuclears, i això es podria aconseguir en poc temps si hi ha la pressió i el lideratge polític suficient.

Els tractats internacionals que s’havien aprovat fins ara (el Tractat de No Proliferació Nuclear del 1968, el tractat INF entre els EUA i Rússia del 1987, el tractat START del 2010, entre d’altres) s’han mostrat completament inoperants i ineficaços a l’hora d’avançar cap al control i abolició. Per això, la societat civil, amb els suport de governs, organitzacions mèdiques i humanitàries, supervivients d’Hiroshima i Nagasaki i altres col·lectius, han treballat per aconseguir un tractat eficaç i definitiu.

El 7 de juliol del 2017, després d’anys de campanyes i negociacions, es va debatre i aprovar a les Nacions Unides el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN). Ara cal que un mínim de 50 països el signin i ratifiquin perquè pugui entrar en vigor i avançar cap a l’eliminació total d’aquest armament.

Prohibició. Posicions nacionals

Tot i que els 9 països amb armes nuclears (els EUA, Rússia, la Xina, França, el Regne Unit, l’Índia, el Paquistán, Israel i Corea del Nord) s’oposen al tractat de prohibició, i la resta de membre de l’OTAN es resisteixen a signar-lo, el procés de signatura i ratificació avança a bon ritme. 

Posició dels països en relació amb el TPAN

Fonaments de l’abolició de les armes nuclears

Les armes nuclears són les més inhumanes i indiscriminades creades per l’home. Violen les lleis internacionals, causen danys greus al medi ambient, generen inseguretat en l’àmbit nacional i global i el seu ús causa el desviament d’una gran quantitat de recursos públics destinats a satisfer necessitats humanes.

Document “Catàstrofe humanitària”

Impacte de les armes nuclears – en anglès

 

Nacions Unides