Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss
10/10/2006

Per cada euro dedicat a recerca sanitària, el govern en dedica 5 a recerca militar

NOTA DE PREMSA – 10 d’octubre de 2006

 

El 20% dels recursos destinats a R+D aniran a fomentar la recerca militar

Per cada euro dedicat a recerca sanitària, el govern en dedica 5 a recerca militar

La Fundació per la Pau i la Campanya Per la Pau: prou investigació militar! presenten el seu informe sobre els Pressupostos 2007

El govern dedicarà 5 vegades més pressupost públic a la recerca científica militar que no pas a la recerca científica sanitària. Aquesta és una de les conclusions que es desprèn de l’Informe 2007 sobre els Pressupostos per a R+D civil i militar a l’Estat Espanyol, elaborat per la Fundació per la Pau en el marc de la Campanya “ Per la Pau: prou investigació militar!”.

La partida pressupostada destinada a R+D militar arriba fins als 1.586,10 milions d’euros, és a dir, el 20% del total dels recursos destinats a R+D. Això significa que la inversió en R+D militar a l’Estat, malgrat una lleugera reducció per al 2007, es manté en els màxims històrics als quals es va arribar després de l’espectacular increment de l’any passat.

D’altra banda, el nombre de programes de creació i desenvolupament d’armaments amb càrrec a aquests pressupostos augmenten en relació a l’any passat i passen de 9 a 13. Així, és perfectament possible que en els propers anys, coincidint amb la fase de consolidació d’aquests projectes de recerca, augmentin significativament els recursos que s’hi dediquen.

La xifra de 1.586,10 milions d’euros és el resultat de sumar el pressupost de recerca centralitzat des del Ministeri de Defensa amb els avançaments que facilita el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. El caràcter inequívocament ofensiu dels projectes a desenvolupar amb aquests diners és totalment contradictori amb la suposada vocació humanitària de l’exèrcit espanyol així com amb el nou tarannà en pro de la pau i la resolució de conflictes del qual fa gala el govern.

El pressupost total destinat a la recerca militar representa més del doble del que es dedica al Programa de Recerca Científica, font principal de les Universitats i el CSIC, cinc vegades més que el que es dedica a recerca sanitària, més de vint vegades que el que rebrà la recerca agrícola i 300 vegades més que la recerca educativa. Aquests pressupostos, per tant, continuen prioritzant el desenvolupament de noves armes i no encaren les noves necessitats i reptes als quals la nostra societat ha de fer front: ambientals (desertització i gestió de l’aigua, escalfament global, incendis, etc.), educatius (integració d’immigrants, fracàs escolar), científics (superació de l’endarreriment secular en relació als països del nostre entorn, precarietat laboral del personal investigador), energètics (desenvolupament de noves fonts d’energies alternatives), entre altres.

Aquests Pressupostos Generals (PPGG) introdueixen una novetat respecte als dels anys anteriors. Per primera vegada, la major part dels recursos destinats a R+D militar s’han separat en un programa específic, tot i mantenir-se dintre del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Aquest és un avenç arran de la pressió exercida per una part de la comunitat científica i, molt en concret, per la Campanya Per la Pau: prou investigació militar! a favor d’una major transparència en la despesa en R+D militar. No obstant, encara queda molt lluny de l’objectiu declarat per la mateixa Campanya de reubicar tot aquest concepte pressupostari en el Ministeri de Defensa. De fet el govern ignora, i per tercer any consecutiu incompleix, la promesa que va fer el PSOE en el seu programa electoral —en resposta a les recurrents denúncies expressades per científics i institucions dedicades a la recerca— de comptabilitzar com a despesa de R+D “la que sigui utilitzada per a aquesta finalitat, reubicant les corresponents despeses militars destinades a la fabricació d’armament en el lloc adequat”.

Per la Fundació per la Pau i les més de 40 ONGs, col·lectius, sindicats i entitats, així com els nombrosos investigadors, objectors científics i estudiants implicats en la Campanya “Per la Pau: prou investigació militar!”, aquest projecte de llei dels PPGG 2007 continuen reforçant la militarització de la ciència. En aquest sentit, és prou significatiu que la recerca militar sigui més alta que el conjunt dels recursos dedicats a tota la resta d’àrees (científica, sanitària, educativa, mediambiental, agrària, geològica, oceanogràfica i energètica).

Entenem, per tant, que aquests Pressupostos no reflecteixen la voluntat política d’avançar cap la transferència del camp militar al civil, com tampoc cap a la transparència, ja que, encara que es comencin a anomenar les coses pel seu nom, és el Ministeri d’Indústria Turisme i Comerç el qui continua gestionant el major volum de la partida destinada a recerca militar.

Web de la Campanya Per la Pau: prou investigació militar!
(on trobareu l’informe complet i la nota de premsa)