Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss
11/01/2007

Una llei manifestament millorable

En l’últim Consell de Ministres de l’any, el govern espanyol va complir amb l’Acord del Congrés dels Diputats, amb data del 13 de desembre dels 2005, pel qual tots els grups parlamentaris instaven al govern a la presentació en el termini d’un any d’un Projecte de Llei sobre el comerç d’armes a l’estat espanyol.

Aquest text, encara que globalment representa una millora en relació a l’actual Reglament del 2004, està molt lluny de les demandes de la societat civil.

En primer lloc hem de dir que el govern ha prioritzat el consens amb el lobby espanyol de la indústria de les armes, ja que l’Asociación de Fabricantes de Armamento, AFARMADE, va tenir accés al text de l’avantprojecte prèviament a la seva aprovació en Consell de Ministres. Pel contrari, el govern i els seus representants del Ministeri d’Indústria Turisme i Comerç, no van demostrar la mateixa actitud i disponibilitat per incorporar el punt de vista de les ONG.

En segon lloc, manifestem que aquest projecte no compleix els objectius de transparència que d’ell calia esperar, ja que el projecte de llei es limita a reafirmar el que ja contempla l’actual i vigent Reglament i que és clarament insuficient.

Pel que fa al capítol de les transferències, és obligat i just reconèixer el paper del govern espanyol en la promoció, dintre del marc de les Nacions Unides, del Tractat Internacional pel control del comerç d’armes. Ara bé, aquestes aportacions no estan plenament en sintonia amb el text d’aquest projecte de llei. Aquest, no hauria de deixar cap escletxa per permetés autoritzar vendes a països com Colòmbia, Israel, Haití o Indonèsia.

Per acabar, volem manifestar que la societat civil continuarà treballant per tal que les seves reivindicacions siguin incorporades en la tramitació parlamentària d’aquesta llei.

Si cada dia moren mil persones a causes de les armes de foc no podem admetre cap llei que no ens garanteixi un control estricte del comerç d’armes i, al mateix temps, una màxima transparència.