El Tractat sobre Comerç d’Armes, una realitat!

El 24 de desembre de 2014 el Tractat sobre Comerç d’Armes entrarà en vigor. Ho farà just 90 dies després que, el 25 de setembre de 2014, s’arribés a les 50 ratificacions que calien per convertir el text en una norma vinculant.

Després de sis anys de negociacions diplomàtiques i més de deu anys de campanya de la societat civil, el TCA ja és una realitat.

 

Què diu el TCA?

El Tractat sobre Comerç d’Armes obliga els governs a avaluar les transferències d’armes que realitzin per poder garantir que no seran utilitzades per cometre abusos dels Drets Humans, actes de terrorisme, pel crim internacional organitzat o en violacions del Dret Internacional Humanitari.

En cas que hi hagi el risc que els països de destí de les armes les utilitzin per algun d’aquests supòsits, el text obliga els governs a suspendre la transferència.

Text complet del TCA en català (traducció de l’ICIP)
Texto completo del TCA en castellano
Full text of the ATT in English

Anàlisi de TCA per part de la Campanya Armes Sota Control:
En castellà
En anglès
En francès

 

Per què cal un TCA?

La manca de regulació mundial del comerç d’armes convencionals i munició agreuja els conflictes oberts, incrementa la pobresa i afavoreix que es cometin abusos contra els drets humans. L’expansió constant de la globalització també contribueix a dificultar el control d’aquest comerç: es produeixen components en diferents parts del món que s’envien i es munten en altres països, sense que ningú controli les operacions. En la majoria de casos, les legislacions locals de comerç d’armes no s’han adaptat a aquests canvis. Tot i que les lleis estatals o regionals són importants, són insuficients per frenar les transferències irresponsables d’armes i municions entre països.

• 1997. Un grup de guardonats amb el premi Nobel de la Pau, encapçalat per Oscar Arias, proposa la creació d’un instrument internacional per prohibir les vendes d’armes considerades altament perilloses pel fet que poden ser utilitzades per cometre violacions dels drets humans.

• 2003. Després d’anys de debat, Amnistia Internacional, Oxfam Internacional i la Xarxa Internacional d’Acció sobre les Armes lleugeres (FundiPau n’és membre) creen la campanya Armes sota Control. El seu objectiu és pressionar els governs perquè creïn un Tractat sobre Comerç d’Armes en el marc de les Nacions Unides. En tres anys aconsegueixen el suport de més d’un milió de persones.

• 2006. El mes de desembre, en la votació de l’Assemblea General de les Nacions Unides, 153 estats van votar a favor d’una resolució sense precedents per iniciar el procés per l’elaboració d’un tractat que reguli el comerç d’armes.

• 2007. 100 països envien al Secretari General de les Nacions Unides les seves opinions sobre la viabilitat, l’abast i els paràmetres que hauria de tenir un Tractat sobre Comerç d’Armes.

• 2008. Un grup d’experts governamentals, amb membres de 28 països, van debatre sobre els principals elements que hauria d’incloure i tenir en compte un possible tractat.

• 2009. L’Assemblea General estableix un calendari per a les negociacions del TCA que inclou 4 reunions preparatòries i la Conferència de negociació final. Totes les sessions es faran a la seu de les Nacions Unides a Nova York.

• 2010. Del 12 al 23 de juliol. Primera reunió preparatòria.

• 2011. Del 28 de febrer al 4 de març, i de l’11 al 15 de juliol. Segona i tercera reunions preparatòries.

• 2012. Del 13 al 17 de febrer. Quarta i darrera reunió preparatòria.

• 2012. Del 2 al 27 de juliol. Conferència diplomàtica de negociació. Acaba sense acord.

• 2012. Del 8 d’octubre al 6 de novembre es reuneix l’Assemblea General de les Nacions Unides que decideix convocar una darrera conferència diplomàtica pel Tractat sobre Comerç d’Armes el març de 2013.

• 2013. Del 18 al 28 de març. Conferència diplomàtica final. Acaba sense acord. Un grup de països proposa portar al text a l’Assemblea General i obrir-lo a votació el 2 d’abril.

• 2013. El 2 d’abril. S’aprova el Tractat sobre Comerç d’Armes a l’Assemblea General de les Nacions Unides amb 154 vots a favor, 3 en contra i 23 abstencions.

• 2013. El 3 de juny s’obre el Tractat a la signatura dels països. 67 Estats el signen el primer dia.

• 2014. El 25 de setembre 8 països ratifiquen el TCA en un acte a les Nacions Unides i s’arriba a les 53 ratificacions. En calien 50 perquè la norma entri en vigor, 90 dies després de la 50ena ratificació.

• 2014. El 24 de desembre el Tractat sobre Comerç d’Armes entra en vigor.