22/09/2022

5 països signen i 2 ratifiquen el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears

En el context de l’obertura, aquesta setmana, de l’Assemblea General de les Nacions Unides i amb el rerefons de les amenaces d’usar armament nuclear per part de Rússia, cinc països han signat el TPAN i dos més l’han ratificat. Així el nombre total de països signants arriba als 91 i el d’estats membres a 68.

Els cinc països signants, Barbados, Burkina Faso, Guinea Equatorial, Haití i Sierra Leone – han fet un pas molt rellevant per sumar-se al tractat mentre que la República Dominicana i la República Democràtica del Congo (RDC) han dipositat els seus instruments de ratificació a la Secretaria General de les Nacions Unides per esdevenir estats membre.

L’increment del nombre de membres del TPAN mostra la preocupació creixent de la comunitat internacional per l’amenaça real que representes les armes nuclearsper a la humanitat i per al planeta.

L’acte de signatura i ratificació del Tractat ha tingut lloc en una cerimònia d’alt nivell a la seu central de les Nacions Unides, el dijous 22 de setembre, i l’ha oficiat Miguel de Serpa Soares, sotssecretari general de les Nacions Unides per a afers jurídics.

Més informació

Ajuda'ns a fer-ne més difusió