Política de privacitat i avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’entitat titular d’aquesta website és “FundiPau – Fundació per la Pau”, amb domicili al carrer Erasme de Janer, 8 entl., despatx 6,  08001 de Barcelona, amb número de CIF: G-08967341, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 128 i amb data 14 de gener de 1985. Correu electrònic de contacte info@fundipau.org.

La informació continguda en www.fundipau.org, constitueix un servei d’informació de les diverses activitats que du a terme “FundiPau – Fundació per la Pau” dins l’àmbit del treball per la pau en les seves diverses activitats, accions i materials destinades principalment a l’educació i sensibilització de la ciutadandia, la incidència política i les campanyes de desarmament i control d’armes i on s’ofereix l’accés a continguts i serveis relacionats amb l’entitat.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la Web www.fundipau.org implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.fundipau.org estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “FundiPau – Fundació per la Pau” i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “FundiPau – Fundació per la Pau” de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “FundiPau – Fundació per la Pau”.

“FundiPau – Fundació per la Pau” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i pel correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “FundiPau – Fundació per la Pau”. No obstant, es comunica que, en el cas de que “FundiPau- Fundació per la Pau” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les Dades Personals que es recullen als formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de “FundiPau – Fundació per la Pau” seran objecte de tractament mixt i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “FundiPau – Fundació per la Pau”.

La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb “FundiPau – Fundació per la Pau”, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar.

“FundiPau – Fundació per la Pau” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’ adoptaran les mesures tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

COOKIES

Únicament per als casos que s’accedeixi a la Web www.fundipau.org mitjançant un enllaç o banner procedent d’un afiliat de “FundiPau – Fundació per la Pau” s’utilitzaran cookies. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador tramet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seva, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que hi hagués en el seu ordinador d’altres Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla quan rep una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.fundipau.org.

LIMITACIO DE LA RESPONSABILITAT

“FundiPau – Fundació per la Pau” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, “FundiPau – Fundació per la Pau” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de “FundiPau – Fundació per la Pau” conte enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “FundiPau – Fundació per la Pau” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

“FundiPau – Fundació per la Pau” no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.fundipau.org i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

POLITICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.

RESERVA

“FundiPau – Fundació per la Pau” es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“FundiPau – Fundació per la Pau” es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renuncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

Contacte per col·laboracions

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, FundiPau – Fundació per la Pau informa que les dades personals facilitades de forma voluntària a l’emplenar aquests formularis quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de FundiPau – Fundació per la Pau.

Així mateix comuniquem que aquestes dades seran utilitzades únicament amb la finalitat de donar-li la informació sol·licitada i procedir a administar les col·laboracions.

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, d’acord a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dirigint-se a la adreça que consta en aquest escrit.

Subscripció butlletí

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, FundiPau -Fundació per la Pau informa que les dades personals facilitades de forma voluntària a l’emplenar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de FundiPau – Fundació per la Pau. 

Així mateix comuniquem que aquestes dades seran utilitzades únicament amb la finalitat de remetre periòdicament el butlletí informatiu i mantenir-los informats sobre l’actualitat de FundiPau – Fundació per la Pau.

Així mateix informem que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, d’acord a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dirigint-se a la adreça que consta en aquest escrit.

Inscripció a activitats

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, FundiPau – Fundació per la Pau informa que les dades personals facilitades de forma voluntària a l’emplenar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de FundiPau – Fundació per la Pau. 

Així mateix comuniquem que aquestes dades seran utilitzades únicament amb fins relacionats amb la gestió administrativa de la seva petició i per remetre-li informació relacionada amb aquesta entitat.

Així mateix informem que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, d’acord a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dirigint-se a la adreça que consta en aquest escrit.

2023 – “FundiPau – Fundació per la Pau”
Tots els drets reservats