Transparència

Missió
Treballem perquè cada vegada hi hagi més persones que es comprometin a construir un món sense violència i en pau. A través d’una opinió pública cada cop més informada i activa, impulsem tots aquells canvis culturals i estructurals que facin possible l’erradicació de la violència com a forma de relació entre persones i pobles.
Promovem la Cultura de Pau i la Noviolència.

Pretenem substituir una cultura que legitima, quan no magnifica, l’ús de la violència, per una altra, en què el respecte per la dignitat igual de totes les persones, ens la faci cada cop més intolerable. Ens afirmem en la noviolència, hi creiem tant des d’un punt de vista ètic com pràctic. Proposem a tots els moviments socials favorables al canvi fer una aposta clara per la noviolència.

Treballem per la desaparició progressiva de la violència estructural.

Volem una societat cada cop més integrada i socialment justa, on tothom pugui viure amb dignitat i on la llavor de la violència no trobi terreny on arrelar. A més d’afirmar-nos en aquests valors, creiem que calen canvis polítics i estructurals: volem influir en l’opinió pública per a transformar la realitat.

Impulsem la creació i reforma d’estructures de prevenció, intervenció i transformació de conflictes, tan interiors com internacionals.

La guerra i la violència poden i han de ser substituïdes per formes racionals i constructives d’afrontar les disputes. El militarisme és un símbol de la manca de prioritats clares, de la confusió entre seguretat i defensa i de la dilapidació de recursos de forma dramàtica: nosaltres apostem per una cultura de pau que passa pel desarmament i la desmilitarització i la construcció d’una seguretat global i humana.

Documents
Promovem la Cultura de Pau i la Noviolència.

Pretenem substituir una cultura que legitima, quan no magnifica, l’ús de la violència, per una altra, en què el respecte per la dignitat igual de totes les persones, ens la faci cada cop més intolerable. Ens afirmem en la noviolència, hi creiem tant des d’un punt de vista ètic com pràctic. Proposem a tots els moviments socials favorables al canvi fer una aposta clara per la noviolència.

Aquí compartim els documents més rellevants de l’entitat, passats i presents, fruit de processos participatius de reflexió, i encaminats a la coherència interna i externa com a entitat.

Fins i finalitats
Fins
 • El foment d’una cultura de pau
 • La promoció de l’educació per la pau en l’àmbit social
 • La difusió i pràctica de la noviolència
 • Avançar cap al desarmament i la desmilitarització
 • El ple respecte als drets humans
 • Treballar per una seguretat humana i desarmada
 • Promoure el diàleg, la cooperació i el respecte entre persones i grups humans
 • Col·laborar amb totes les entitats que treballin per la pau, la justícia global i els drets humans
Finalitats

Treballem en la sensibilització, l’educació, la mobilització, la intervenció i la incidència. En concret:

 • Elaboració de publicacions, materials, informes i recursos de difusió de la cultura de pau
 • Exposicions divulgatives
 • Xerrades, conferències i tallers
 • Programes i accions d’educació per la pau en els àmbits escolar i d’educació en el lleure
 • Campanyes pel desarmament i el control del comerç d’armes
 • Campanyes de desmilitarització social, econòmica i política
 • Visibilitzar la tasca dels actors de pau en zones de conflicte
 • Sumar esforços en xarxes de la societat civil catalana, estatal, mediterrània, europea i mundial
Unitat de gènere
Promovem l'abolició de les desigualtats, discriminacions i abusos per raó de gènere

Des de FundiPau fem palès el nostre compromís ferm amb la igualtat de gènere, l’abolició de les desigualtats i discriminacions per raó de sexe i amb la prevenció i actuació davant de qualsevol mena d’assetjament o violència sexual. Atesa la persistència de nombroses diferències entre homes i dones en el món laboral així com de diverses formes de violència de gènere, i la voluntat de revertir aquesta situació, fem extensiu el nostre compromís a tots els nostres àmbits d’actuació així com a les organitzacions amb qui col·laborem. 

Igualment, som signants del Protocol per l’abordatge de les violències sexuals a les organitzacions de LaFede.cat.

Per tal d’implementar i fer seguiment del compliment dels compromisos i protocols adquirits, s’ha constituït aquesta Unitat de gènere que també actuarà com a Comissió de seguiment per prevenir i actuar en cas d’assetjament sexual. Si no hi ha cap incidència, denúncia o fet que ho faci necessari, la Unitat de gènere es reunirà un cop a l’any per tal d’assegurar la visió feminista en les polítiques i actuacions de FundiPau.

Composició de la Unitat de gènere de FundiPau

Maria Ollé és diplomada en Relacions Laborals i Màster en Cooperació, Desenvolupament i Acció Comunitària. És tècnica de projectes, especialitzada en l’enfocament de Gènere i basat en Drets Humans. Forma part de l’equip tècnic de FundiPau. 

Gemma Pinyol-Jiménez és doctora en Ciència Política i Relacions Internacionals. Treballa en l’àmbit de la protecció dels de drets humans, i en la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques migratòries. Forma part del patronat de FundiPau.