24/10/2016

Les Nacions Unides voten SÍ al procés per prohibir les armes nuclears

El dijous 27 d’octubre, els governs reunits a Nova York han votat SÍ a “iniciar negociacions multilaterals sobre desarmament nuclear”, fet que implica l’establiment de conferències de negociació per a un tractat que prohibeixi les armes nuclears. Es preveuen per a l’any que ve, 2017.

La Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears, de la qual FundiPau som membres, ha treballat intensament durant els darrers anys perquè el tractat sigui una realitat i celebra el resultat d’aquesta votació que ha estat de 123 vots a favor i 38 en contra.

Seguiment de les sessions

Àustria, el Brasil, Irlanda, Mèxic, Nigèria i Sud-Àfrica són els països que van fer circular un esborrany de resolució per tal que el 2017 s’iniciïn negociacions per tenir un “instrument legalment vinculant per prohibir les armes nuclears, que avanci cap a la seva total eliminació”.

Més informació

Ajuda'ns a fer-ne més difusió