DENIP 2024

La tecnologia evoluciona a una velocitat vertiginosa i en els darrers temps, la intel·ligència artificial (IA) ha anat guanyant terreny en molts aspectes de la nostra vida personal i col·lectiva, incloent-hi el món educatiu. El seu ús obre moltes possibilitats, però també planteja reptes i riscos, especialment en el món de la seguretat i la pau.

Amb la proposta didàctica TecnologIA i pau volem convidar l’alumnat i professorat a reflexionar sobre la IA, les conseqüències del seu ús i l’amenaça que suposa per la pau al món.

Proposta didàctica
Mapa
TecnologIA i pau

El 30 de gener es commemora el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, en record de l’aniversari de la mort de Gandhi.

La proposta didàctica d’aquest any l’hem volgut dedicar a la intel·ligència artificial (IA), una eina que ha irromput amb força al nostre dia a dia. La IA es pot utilitzar de manera positiva i beneficiosa i pot suposar un avenç per a la societat. No obstant això, en alguns casos s’està utilitzant de manera errònia i perjudicial, ja sigui per copiar en un examen, per afavorir un ús fàcil i excessiu de les pantalles a continguts violents o que ens distreuen, o en casos més extrems, per matar persones innocents en un context de guerra, com està passant en les guerres actuals a Ucraïna i a la franja de Gaza, entre moltes altres.

La proposta del DENIP 2024 convida a dur a terme diverses activitats per als alumnes de primària, ESO i Batxillerat plantejades amb l’objectiu de reflexionar sobre la realitat de la IA, les seves conseqüències i l’amenaça que suposa per la pau al món.

Actualment, es donen moltes situacions de violència arreu del món, i és essencial que a través de l’educació es prengui consciència de la realitat per poder generar els canvis necessaris per construir una societat de pau.

Activitats del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau

El mapa permet veure, d’un cop d’ull, la quantitat d’activitats que es fan a casa nostra pel DENIP. Crear un arxiu històric per saber què han fet altres centres i agafar idees de cara posteriors edicions.

Aquests recursos estan disponibles de forma gratuïta. Vols col·laborar per fer-los possible?