19/01/2024

Oferta de feina – Tècnic/a de projectes

Foto de Sergi Kabrera a Unsplash

FundiPau obre un procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a de projectes.

Sobre la plaça

La persona tècnica de projectes liderarà la gestió i administració dels principals projectes de FundiPau, liderant el cicle de projectes (formulació, execució, justificació), a part de contribuir als elements estratègics (identificació, en coordinació amb la direcció), sensibilització (en coordinació amb la responsable de comunicació) i administració de FundiPau. Haurà de vetllar pel correcte seguiment tècnic i econòmic, en consonància tant amb el Pla estratègic de FundiPau, com als requisits de cada finançador. 

Tasques a desenvolupar

 • Formulació de propostes de subvencions d’administracions d’àmbit local, nacional i estatal.
 • Execució tècnica i econòmica dels projectes de l’entitat.
 • Lideratge en la justificació tècnica i econòmica dels projectes de l’entitat.
 • Suport en l’impuls estratègic de l’entitat, tant en la identificació del valor afegit de FundiPau (en consonància amb el Pla Estratègic de l’entitat), com en el disseny i redacció de documents estratègics.
 • Suport en l’àrea de sensibilització i incidència de l’entitat, en coordinació amb la responsable de comunicació, a través de la comunicació (web i xarxes) dels projectes de l’entitat, com en la redacció d’articles i peces d’opinió i divulgació.
 • Suport tècnic en altres activitats de l’entitat.

Es requereix

 • Haver cursat preferentment un grau de Ciències Socials.
 • Nivell elevat (C1) de català i castellà, escrit i parlat.
 • Experiència en la gestió de projectes en l’àmbit del tercer sector.
 • Capacitat de planificació i gestió de forma autònoma.
 • Capacitat de comunicació, relació interpersonal i per a treballar en equip.
 • Coneixements informàtics a nivell usuari (processador de textos, full de càlcul, bases de dades, internet, correu electrònic, etc.).
 • Motivació en el camp de la cultura de pau, els drets humans i la justícia global.

Es valorarà

 • Nivell elevat d’anglès.
 • Experiència en tasques de comunicació i sensibilització, així com de gestió de web i xarxes socials.
 • Interès en les relacions internacionals.
 • Capacitat per desenvolupar diverses tasques paral·lelament.
 • Interès en el camp associatiu i de les ONG.

Condicions de la plaça

 • Jornada a temps parcial (30 hores setmanals).
 • Règim semi-presencial (combinant teletreball i presència a l’oficina, situada a Barcelona) i amb disposició de flexibilitat horària.
 • Remuneració (sou brut anual): 19.522,56 € 
 • Incorporació prevista: març de 2024

Les persones interessades han d’enviar una carta de motivació i un CV actualitzat fins al dilluns 12 de febrer de 2024 a info@fundipau.org, indicant “Oferta Tècnic/a de projectes” en l’assumpte.

FundiPau es reserva la possibilitat de dur a terme una segona fase del procés de selecció, consistent en una prova escrita i/o entrevista. 

L’entitat contactarà solament les persones que hagin superat la primera fase en el termini de 15 dies hàbils després del tancament de la convocatòria.

Sobre FundiPau

Des del 1983, a FundiPau (Fundació per la Pau) treballem perquè cada vegada hi hagi més persones que es comprometin a construir un món sense violència i en pau. A través d’una opinió pública cada cop més informada i activa, impulsem tots aquells canvis culturals i estructurals que facin possible l’erradicació de la violència com a forma de relació entre persones i pobles.

Impulsem la creació i reforma d’estructures de prevenció, intervenció i transformació de conflictes, tant interiors com internacionals. La guerra i la violència poden i han de ser substituïdes per formes racionals i constructives d’afrontar les disputes. Més concretament, aquest 2024 ha de ser l’any per començar a impulsar el nostre Pla Estratègic, a través de dos grans eixos estratègics d’intervenció: un de caràcter més extern (construir alternatives al sistema actual militarista) i un de caràcter més local (contribuir a la construcció de pau quotidiana). La figura d’una persona tècnica de projectes serà essencial.

Ajuda'ns a fer-ne més difusió