Les ONG

6€

Jordi Armadans i Anna Tarrés, ed. Graó, 1999.
Aquest llibre pretén explicar i informar, i alhora vol que el lector o lectora quedi insatisfet amb la informació que ofereix i que, motivat per les paraules que llegirà, en busqui més. En definitiva, es vol que aquesta persona no resti indiferent amb la lectura, que se’n senti afectada i que es plantegi què hi pot fer.
És amb aquesta idea que l’ha elaborat l’obra. En les seves línies s’hi troba la història d’en Joan i la Míriam; una explicació sobre què són les ONG, quina és la seva història, què duen a terme, per què i per a què actuen i en quins àmbits bàsics treballen. A més, s’hi facilita informació de referència perquè la lectora o lector tingui la possibilitat d’apropar-se a les ONG dels Països Catalans: adreces, telèfons, correus electrònics i pàgines web. Per últim, entre d’altres coses, s’hi ofereixen propostes d’activitats i documents per reflexionar.