Placa de cava casc amb flor

3€

Dissenyada per Toni Viader i elaborada per Sàbat – Lligats Metàl·lics, especialment per a FundiPau