Projecte històric

Situació política a Catalunya

Procés sobiranista

Com a entitat promotora d’una cultura de pau, formada per moltes persones amb diferents opcions ideològiques, no és la nostra missió definir-nos sobre cap model polític concret per al nostre país.

Tanmateix, justament perquè som una entitat de pau, quan el conflicte es fa present a casa nostra, no podem ni volem restar indiferents ni passius. Més enllà del debat entre projectes polítics legítims, queda un gran camp sobre el qual sí que ens sentim compromesos a incidir.

Les grans línies que guien la nostra actuació son:
  • Treballar per una solució democràtica i dialogada.
  • Defensar el respecte pels drets humans en totes les actuacions.
  • Promoure la noviolència en totes les mobilitzacions.
  • Enfortir la convivència i la cohesió socials i promoure espais de diàleg i de trobada.
Posicionaments públics

Manifestos i declaracions, en solitari o conjuntament amb altres

17 d’octubre de 2019
Declaració conjunta amb LaFede.cat i altres entitats
2 d’octubre de 2017
9 d’octubre de 2014

Articles i publicacions publicades

Col·labora amb FundiPau
Espais de col·laboració

En la defensa i la promoció d’aquests principis

Hem participat i participem en diversos espais de col·laboració amb altres organitzacions en la defensa i la promoció d’aquests principis

Una campanya conjunta de diverses organitzacions per defensar els drets civils i les llibertats fonamentals.
Un espai per a monitoritzar i denunciar les vulneracions de drets humans ocorregudes a casa nostra.
Una coordinació de desenes d’entitats, ONG i organitzacions de la societat civil compromeses amb la defensa de la democràcia, els drets i les llibertats i les institucions.
Participem activament i fem nostres les declaracions i posicionaments que Lafede.cat (la xarxa de les ONG a Catalunya) ha anat fent durant tot aquest temps.
Un àmbit de reflexió sobre alternatives en les polítiques de seguretat i defensa.