07/09/2010

Propostes electorals per la pau

La Fundació per la Pau ha enviat als grups polítics deu propostes per al foment de la cultura de pau i el desarmament perquè les incloguin en els seus programes de cara a les eleccions del 28 de novembre

Un paper més actiu en la denúncia d’aquells que promouen la violència, més suport a processos de pau i desarmament oberts i una aposta clara per reduir la despesa militar són només algunes de les propostes. La Fundació per la Pau ha fet arribar el seu document als partits amb representació parlamentària i a la resta de candidatures que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 28 de novembre.

Versió en pdf

Eleccions al Parlament
de Catalunya 2010

Propostes per al foment de la cultura de pau, el desarmament i la resolució de conflictes

La violència, la guerra, la injustícia i la vulneració dels drets humans formen part del nostre món i generen destrucció, pobresa i pèrdua de vides humanes. Desenvolupar i impulsar polítiques de pau és, per tant, una aposta imprescindible per a la construcció d’un món segur, just i en pau.

El govern i el parlament català han d’assumir la construcció d’una cultura de pau com un repte essencial de futur en la seva feina i en el seu compromís amb la ciutadania.

Per això, ens dirigim als partits polítics per a suggerir-los que incorporin en el seu programa electoral els següents punts:

. Continuar, impulsar i aprofundir la feina feta durant aquests anys en la línia d’edificar una política pública catalana al servei de la pau.

. Partint del consens aconseguit entre els diversos actors socials i polítics, mantenir el suport a l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) així com seguir garantint-ne la seva independència.

. Assumir el compromís de mantenir el paper de taula de diàleg i concertació entre universitat i món acadèmic, diversos nivells de l’administració pública i societat civil que va suposar la creació del Consell Català de Foment de la Pau (CCFP).

. Unificar i centralitzar les diverses instàncies governamentals (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans) que donen suport al foment de la pau sota un mateix paraigua, a fi de coordinar millor la tasca governamental en aquest àmbit i evitar-ne duplicitats innecessàries.

. El Parlament de Catalunya i el Govern de Catalunya han d’assumir un paper molt més actiu en la solidaritat cap a aquelles persones i pobles que pateixen la violència així com en la denúncia dels qui la promouen i l’executen. Especialment, cal estar atents al que succeeix en conflictes com Iraq, Colòmbia, Israel-Palestina, Sudan, RD Congo, Txetxènia o Afganistan.

. Moltes iniciatives d’àmbit mundial procuren construir espais i opcions de pau, diàleg i resolució noviolenta de conflictes en un context difícil de violència i guerra. Cal que el Govern i el Parlament de Catalunya donin suport a aquestes iniciatives.

. De la mateixa manera que des del Parlament de Catalunya i el govern català s’ha donat suport a iniciatives globals per avançar cap al desarmament (Convenció per la prohibició de les bombes de dispersió) cal que també s’asseguri aquest suport en els processos actualment oberts: Tractat per a la regulació del comerç d’armes mundial i Programa d’Acció sobre les Armes lleugeres.

. Catalunya és un país que aposta per la pau. Això seria profundament contradictori amb el desenvolupament o establiment de la indústria militar, quins productes alimenten, mantenen i enquisten les guerres. Demanem al govern català una aposta clara per tal que tota acció de promoció empresarial, de foment d’un pol estratègic o d’impuls de línies de recerca, sigui de caire estrictament civil i deixi fora la indústria militar.

. Reclamen un actuació coherent del Govern pel que fa a la promoció dels valors de la pau. Cal que les activitats civils de lleure i formació (Festes Majors, Fires d’Ensenyament, Salons de la Infància, etc.) quedin lliures de la presència militar.

. El Parlament de Catalunya i el Govern de Catalunya han d’esdevenir actors i agents actius a favor de la desmilitarització de l’economia, la recerca i la seguretat. Per això, cal impulsar la reducció de la despesa militar i la disminució progressiva de la recerca científica militar.

Ajuda'ns a fer-ne més difusió