12/05/2023

Propostes per promoure una Cultura de Pau des dels municipis

De cara a les properes eleccions municipals del 28 de maig, des de FundiPau fem públiques les següents propostes en matèria de pau, desarmament i seguretat que considerem que cal assumir des de les administracions locals.  

Propostes per promoure la Cultura de Pau, la resolució pacífica dels conflictes i el desarmament des dels ajuntaments 

Eleccions municipals del 28 de maig de 2023

Document en pdf

Promoció de la cultura de pau i la noviolència

Els ajuntaments poden assumir un paper actiu en el foment i promoció d’una cultura de pau:

 • Difondre els diversos aspectes que conformen la cultura de pau, a través dels mitjans de comunicació municipals, donant suport a activitats de grups locals i elaborant un programa anual d’activitats de sensibilització per promoure els valors de la cultura de pau i la noviolència.
 • Adquirir publicacions i promoure activitats sobre temes de pau per a les biblioteques i centres de documentació municipals, obrint-ne seccions específiques, i establint petits centres de recursos per la pau.
 • Fomentar la tasca d’educació per la pau, educació crítica i educació en valors a  tot tipus de centres educatius (formals i no formals) i equipaments (ludoteques, casals de barri, centres cívics, centres de joves, biblioteques, etc.), tot oferint recursos per a les persones usuàries i facilitant la formació específica en pau i drets humans per al professorat.
 • Pressupostar, en el marc del Programa d’Acció Municipal (on es sol incloure l’eix de cultura de pau), una aportació econòmica específica per a programes, projectes i activitats de promoció de la cultura de pau, la cohesió i la convivència organitzades per la societat civil.
 • Que la cultura de pau esdevingui un eix transversal de les diferents polítiques desenvolupades per l’ajuntament, potenciant espais de trobada inter-departamental dins el consistori per tal d’actuar de manera coherent en tota l’activitat implementada des del municipi.
 • Promoure activitats culturals i artístiques, en tot tipus de formats, de conscienciació i sensibilització en matèria de construcció de pau i de prevenció de conflictes i de tota amenaça a la justícia global.
 • Batejar carrers de la ciutat amb el nom de persones reconegudes pel seu compromís en el treball per la pau, la resolució de conflictes i el desarmament, prioritzant les normalment oblidades figures femenines.

Resolució pacífica dels conflictes al municipi. Polítiques per la pau local

El govern municipal pot fomentar la resolució pacífica dels conflictes dins del propi municipi i desenvolupar unes polítiques coherents amb la pau:

 • Obrir espais de participació ciutadana en la deliberació, reflexió i presa de decisions municipals.
 • Desenvolupar accions i polítiques a favor del respecte a la diversitat i en contra de  tota discriminació per origen, classe, gènere, orientació i identificació sexual o creença.
 • Afavorir polítiques d’acollida i integració dels col·lectius de persones nouvingudes que evitin la seva marginació.
 • Dissenyar i dur a terme cursos de formació i eines adreçats al cos policial municipal en temes de models de seguretat compartida, mediació i resolució de conflictes, així com de respecte a la diversitat.
 • Establir serveis de mediació i resolució pacífica de conflictes al municipi.
 • Denunciar i emprendre accions davant de qualsevol incident de caire racista, homòfob, sexista i aporòfob que es detecti al municipi.

Per la  pau, la resolució de conflictes i el desarmament globals

Des de l’ajuntament es pot intervenir a favor de la pau global:

 • Posicionar-se (especialment a través de mocions) en contra de la participació de qualsevol administració (Generalitat, Estat, UE, etc.) en guerres i accions militars i reclamar vies pacífiques i noviolentes de solució dels conflictes.
 • Ajudar i acollir a persones refugiades, objectores de consciència  (científiques, militars, etc.) i desertores de països que pateixin un conflicte armat.
 • Participar activament en les xarxes de municipis europees i mundials que aposten per la defensa dels drets humans i la construcció de la pau. En concret, afegir-se a la xarxa mundial d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau (alcaldesperlapau.cat), que treballa per l’abolició de les armes nuclears.
 • Donar suport i adherir-se a les diverses campanyes ciutadanes que afavoreixen la  pau, el desarmament, i tota amenaça per a la justícia global.
 • Aprovar una moció municipal per tal de pressionar el govern de l’Estat perquè firmi i ratifiqui el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN), en vigor des del gener del 2021. 
 • Agermanar-se amb ciutats de països llunyans o en zones de conflicte i fomentar l’intercanvi i el coneixement mutu.
 • Donar major profunditat de contingut als agermanaments ja existents (intercanvis de persones i coneixements, projectes conjunts, etc.).

Per uns municipis desmilitaritzats i desarmats

Els ajuntaments poden desmilitaritzar i desarmar les ciutats i els pobles:

 • No permetre la instal·lació al terme municipal de fàbriques d’armament o d’equipaments militars.
 • No cedir instal·lacions municipals per a fires d’armament ni invitar l’exèrcit a participar en activitats organitzades pel consistori, com ara fires d’ensenyament o festivals de la infància.
 • Denunciar un eventual trànsit d’armes de destrucció massiva pel municipi, incloent- hi el port en el cas de les ciutats que en tenen.
 • Que els representants de l’Ajuntament declinin l’assistència als actes de caire militar  als quals siguin convocats.
 • No promoure ni acollir desfilades militars al municipi.
 • En el cas de ciutats amb port, no acollir vaixells de guerra.
 • La negativa a autoritzar la presència i instal·lació al municipi d’activitats esportives i lúdiques que simulen la guerra i la violència.
 • Inclusió de criteris de respecte a la pau i la justícia social i global en els plecs de contractació de serveis.

Barcelona, abril de 2023

Ajuda'ns a fer-ne més difusió