25 anys treballant per la pau

Arran de la celebració del seu 25è aniversari, l’any 2008 FundiPau publica un llibre que recull l’evolució del treball per la promoció d’una cultura de pau en el quart de segle que avarca des del 1983 fins el mateix 2008. La memòria inclou els esdeveniments històrics més rellevants, reflexiona sobre el moment actual i els reptes de futur i recull la tasca duta a terme per la Fundació en tots aquests anys.

Una publicació de: FundiPau

Any de publicació: 2008

Aquests recursos estan disponibles de forma gratuïta. Vols col·laborar per fer-los possible?