Catàstrofe humanitària.

Publicació de la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN), traduïda per FundiPau. Posa de manifest les greus i irreversibles conseqüències humanitàries i ecològiques que suposaria l’explosió d’una sola arma nuclear. I n’hi ha 17.000 d’actives al planeta.

El document insisteix que la sola existència de les armes nuclears, siguin on siguin, representen una amenaça per a la població d’arreu del món. Per això s’ha de promoure l’aprovació d’un Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears.

Una publicació de: FundiPau

Any de publicació: 2013

Aquests recursos estan disponibles de forma gratuïta. Vols col·laborar per fer-los possible?