Mirades per la pau

El projecte ‘Mirades per la pau’ ha recollit més d’una vintena de breus reflexions de persones de l’àmbit periodístic, social, cultural i intel·lectual català sobre els reptes de la pau avui, i sobre la nostra feina.

Una publicació de: FundiPau

Any de publicació: 2010

Aquests recursos estan disponibles de forma gratuïta. Vols col·laborar per fer-los possible?