Signatura pendent

Arguments humanitaris, climàtics, polítics i legals per firmar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears – TPAN

A partir de diverses veus, aquesta publicació aborda diferents perspectives de l’amenaça que suposa encara avui l’armament nuclear. S’hi analitzen des dels dilemes de la geopolítica fins al paper del món local, passant per la vulneració dels drets humans, els efectes sobre les dones o l’ús suposadament pacífic dels programes nuclears, entre d’altres aspectes.

Han participat en la publicació: Laura Alonso (WILPF), Carme Barbany (Alcaldes i Alcaldesses per la Pau), Carlos Batallas (CICR), Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny (Centre Delàs), Albert Caramés (FundiPau), Daniel Högsta (ICAN), Raquel Montón (Greenpeace), Daniel Rajmil (UOC) i Carme Suñé (FundiPau)

Amb el suport de:

Una publicació de: Autoria diversa - Edició a cura de FundiPau

Any de publicació: 2023

Aquests recursos estan disponibles de forma gratuïta. Vols col·laborar per fer-los possible?