Fem 40 anys! 1983 - 2023

21 pel·lícules de pau

21 pel·lícules adequades per a treballar temes relacionats amb la cultura de pau. La idea és facilitar la preparació de cinefòrums, cicles de cinema i pau, i altres iniciatives per l’estil dutes a terme per centres educatius, espais culturals, associacions, cine-clubs, etc. Aquestes pel·lícules, en general, són fàcils de trobar en Centres de Recursos Pedagògics o en biblioteques.

Com podreu veure, trobareu les temàtiques, per facilitar-ne la tria.

Crítica i anàlisi de la violència
Crítica i anàlisi de la violència
Conflictes armats (i oblidats)
Conflictes armats (i oblidats)
Conflictes armats (i oblidats)
El descontrol de les armes
El descontrol de les armes
Fer front a la militarització
Fer front a la militarització
Fer front a la militarització
Prevenir l’aparició del terrorisme
Prevenir l’aparició del terrorisme
Prevenir l’aparició del terrorisme
La noviolència és el camí
La noviolència és el camí
La noviolència és el camí
Construir una cultura de pau

Aquests recursos estan disponibles de forma gratuïta. Vols col·laborar per fer-los possible?