26 pel·lícules de pau

26 pel·lícules adequades per a treballar temes relacionats amb la cultura de pau i el desarmament La idea és facilitar la preparació de cinefòrums, cicles de cinema i pau, i altres iniciatives per l’estil dutes a terme per centres educatius, espais culturals, associacions, cine-clubs, etc. Aquestes pel·lícules, en general, són fàcils de trobar en Centres de Recursos Pedagògics o en biblioteques.

Com podreu veure, trobareu les temàtiques, per facilitar-ne la tria.

La noviolència és el camí
Prevenir l’aparició del terrorisme
Conflictes armats (i oblidats)
Conflictes armats (i oblidats)
Crítica i anàlisi de la violència
El descontrol de les armes
Prevenir l’aparició del terrorisme
Construir una cultura de pau
La noviolència és el camí
Prevenir l’aparició del terrorisme
Armes nuclears
Fer front a la militarització
Crítica i anàlisi de la violència
Fer front a la militarització
Armes nuclears
Conflictes armats (i oblidats)
Fer front a la militarització
La noviolència és el camí
Armes nuclears

Aquests recursos estan disponibles de forma gratuïta. Vols col·laborar per fer-los possible?