Mapes de conflictes i desarmament

Informació dels conflictes que assolen el món avui, així com altres mapes d’interès, seguint els següents enllaços.

Aquests recursos estan disponibles de forma gratuïta. Vols col·laborar per fer-los possible?