22/06/2023

Signatura pendent

Arguments humanitaris, climàtics, polítics i legals per firmar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears – TPAN

A partir de diverses veus, aquesta publicació aborda diferents perspectives de l’amenaça que suposa, encara avui, l’armament nuclear. S’hi analitzen des dels dilemes de la geopolítica fins al paper del món local, passant per la vulneració dels drets humans, els efectes sobre les dones o l’ús suposadament pacífic dels programes nuclears, entre altres aspectes.

Signatura pendent

Han participat en la publicació: Laura Alonso (WILPF), Carme Barbany (Alcaldes i Alcaldesses per la Pau), Carlos Batallas (CICR), Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny (Centre Delàs), Albert Caramés (FundiPau), Daniel Högsta (ICAN), Raquel Montón (Greenpeace), Daniel Rajmil (UOC) i Carme Suñé (FundiPau).

Com afirma el director de FundiPau, Albert Caramés, en la presentació de l’informe, “No podem negar que encara som lluny d’arribar a un punt d’inflexió per avançar cap al compromís real de prohibir i eliminar l’armament nuclear. Per això cal incrementar els esforços per tal que els països amb arsenals nuclears, així com tots els membres de l’OTAN, signin i ratifiquin el Tractat sobre la Prohibició de les Armes nuclears (TPAN), l’únic instrument internacional que demana explícitament la prohibició de tota amenaça i ús d’aquest armament.”

Amb el suport de:

Ajuda'ns a fer-ne més difusió