21/11/2023

25N Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones

Foto de Nadine Shaabana a Unsplash

Aquesta jornada ens recorda que encara hi ha moltes dones i nenes al món que són víctimes de la violència pel fet de ser dones, una violència que té moltes cares i que pot anar de la intimidació i l’assetjament laboral a les violacions com a arma de guerra.

S’han fet alguns passos positius en matèria de prevenció i denúncia, però encara queda molt de camí a recórrer per erradicar-la. També en contextos d’enfrontaments armats i de guerra, on les dones i les nenes pateixen doblement les conseqüències de la violència.

Igualment, cal aprofitar aquesta jornada per exigir un enfocament de gènere en les polítiques públiques i reclamar una major representativitat i participació de les dones en les negociacions i els processos de pau. La seva veu és imprescindible per avançar cap a societats més pacífiques, justes, cohesionades i lliures de violències.

En el marc del 25N compartim un recull d’articles i materials sobre el tema.

Càpsula ‘Dones i Pau’ a ‘10 Horitzons de pau‘ – Lourdes Vergés (FundiPau)

‘Dones i nenes en un món sota l’amenaça nuclear’ article de Laura Alonso, presidenta de WILPF Espanya en la publicació ‘Signatura pendent’ de FundiPau

‘L’enfocament de gènere en el desarmament nuclear: una prioritat del TPAN’ article de Carme Suñé, presidenta de FundiPau en la publicació ‘Armes Nuclears’

‘Una guerra d’homes: el present desplaçat de les ucraïneses i el futur que compartirem’, article de Valeria Bello, de la Universitat Blanquerna – Ramon Llull en la publicació ‘Aprenentatges pendents arran de la guerra a Ucraïna’

‘Lliçons i reptes de gènere que ens deixa la guerra a Ucraïna’, article de Nora Miralles, investigadora de l’ODHE, Shock Monitor i el Centre Delàs, en la publicació ‘Aprenentatges pendents arran de la guerra a Ucraïna’

Per què el 25 de novembre?

El 25 de novembre del 1960, les germanes Mirabal van ser brutalment assassinades per ser dones i activistes. El seu ‘crim’ va ser haver lluitat pels seus drets contra el dictador dominicà Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961). El 1993, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la Resolució 48/104 per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que defineix aquesta violència com a “tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un mal o sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada”. En conseqüència, per donar suport a aquesta decisió, el 1999 l’Assemblea General va proclamar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Ajuda'ns a fer-ne més difusió