27/03/2020

Comunicat de FundiPau davant la COVID-19

Carta del president de FundiPau, Antoni Soler, davant la COVID-19

Espai de reflexions i propostes davant la COVID-19

Ens trobem davant una situació d’emergència sanitària i social a nivell global. Més enllà de les tristes notícies de morts i afectats per la malaltia, desconeixem moltes de les conseqüències de tota mena que comportarà.

Agraïm l’esforç de les persones de l’àmbit sanitari, dels equipaments i serveis bàsics, etc., que aquests dies estan donant resposta i assumint la seva responsabilitat molt per sobre de les seves forces i pors. Celebrem, també, les mostres de solidaritat, xarxa i acompanyament que a nivell social s’han autoorganitzat.

Cridem la ciutadania a no perdre la calma, a seguir les recomanacions sanitàries, a no amplificar informacions no verificades i a no caure en la histèria i la por. A la vegada, cridem a no frivolitzar i actuar amb el rigor necessari per afrontar la malaltia. Cal, en aquest sentit, recordar que les mesures de protecció tenen una dimensió personal però, sobretot, també de responsabilitat col·lectiva.

Recordem a les institucions i la ciutadania en general que, en una societat desigual i injusta com la nostra, tota crisi repercuteix de forma especialment severa en les persones més febles (i/o afeblides) del sistema. Demanem que les mesures que es preguin tinguin ben present aquesta realitat.

No volem deixar de fer notar algunes coses que tenen a veure amb el nostre treball de fons: la fragilitat que sentim posa de manifest la radical igualtat entre totes les persones, ens fa sentir més a prop les unes de les altres i deixa en ridícul les proclames racistes que alguns han proferit. D’altra banda, tothom ha pogut veure clarament com davant d’una amenaça global que ha mort 6.500 persones, ni la política de defensa, ni la despesa militar, ni cap arma hi han pogut fer res. La seguretat que les persones necessitem s’assoleix molt millor amb millors i més ben dotats sistemes públics de salut, més cooperació entre governs i organismes multilaterals, cap a una lluita contra les desigualtats existents i una major cohesió social, més credibilitat i legitimitat de les institucions, etc.

Construir una cultura de pau i enfortir els drets humans i la justícia global és una necessitat de primer ordre per a viure en un món més just, equilibrat i segur i poder afrontar, amb millors garanties, les situacions i crisis que vagin venint.


Ajuda'ns a fer-ne més difusió