DENIP 2018

El context dels darrers mesos ha influenciat, en molts casos, les nostres relacions personals, familiars,
laborals i també ha arribat a les escoles i instituts. La discrepància, connatural a la convivència, no hauria
de ser motiu de trencament de relacions, ni d’imposició, ni d’actituds violentes. La nostra manera de
relacionar-nos i d’interactuar amb els altres pot contribuir a la construcció d’un món més acollidor.

Proposta didàctica
Mapa
Dialogar per resoldre

Des de FundiPau hem volgut que la nostra proposta didàctica per al Dia Escolar de la Noviolència i la Pau oferís eines, idees i materials per tractar aspectes com la convivència amb la divergència, el respecte a la diferència i als drets, el diàleg i l’acord possible entre les persones, etc., per ajudar els més joves a encarar les situacions complexes i alhora reptadores.

Activitats del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau

El mapa permet veure, d’un cop d’ull, la quantitat d’activitats que es fan a casa nostra pel DENIP. Crear un arxiu històric per saber què han fet altres centres i agafar idees de cara posteriors edicions.

Aquests recursos estan disponibles de forma gratuïta. Vols col·laborar per fer-los possible?