26/09/2005

L’Institut Català Internacional per la Pau, comença a caminar

Coincidint amb les Eleccions al Parlament de Catalunya de 1999, la Fundació per la Pau va fer pública una proposta en què demanava als partits polítics que es comprometessin a impulsar, des del govern o el Parlament, un nou instrument amb vocació pública i caràcter independent del govern, a favor de la pau: la creació de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

La proposta demanava que el govern fes un gest a favor de la pau, ja que la construcció de la pau és un procés lent que demana compromisos per part de tothom. També, del govern català, especialment pel fet que si hi havia, i hi ha, una especial sensibilitat ciutadana a favor de la pau, calia respondre aquesta sensibilitat amb polítiques atrevides i coherents. Però, a més, perquè hi havia precedents similars en altres llocs del món.

Més endavant, amb l’aprovació de la Llei de Foment de la Pau l’estiu de 2003, el Parlament de Catalunya emmarcava la possible creació de l’ICIP.

Amb la formació del nou govern de gener de 2004, aquest assumia l’execució dels compromisos plantejats a la Llei de Foment de la Pau. Entre aquests, el Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, va encarregar un informe a la Fundació per la Pau sobre el possible desenvolupament i concreció de l’ICIP.

Un cop acabat i lliurat l’informe, la FpP va plantejar al Departament que es creés un Comité amb diverses sensibilitats i procedències, per tal d’aprofondir en la proposta i concretar-la. Aquesta comissió, va presentar el pasat 21 de setembre el seu dictamen en què, a més de recolzar els aspectes essencials de la proposta inicial, proposa que abans d’acabar l’any es lliuri al Parlament una proposta de llei de creació de l’ICIP.

Així doncs, podem dir que l’ICIP comença a caminar amb passos ferms. Sens dubte, una bona notícia per a les persones i entitats compromeses amb el projecte de la construcció d’una cultura de pau.

 

. Proposta inicial de la Fundació per la Pau. 1999 (pdf 120 Kb)

. Llei de foment de la pau. 2003 (pdf 120 Kb)

. Informe sobre la possible creació de l’ICIP de la Fundació per la Pau (Resum). 2004 (pdf 230 kb)

. Informe de la Comissió d’Experts per a la creació de l’ICIP. 2005 (pdf 90 kb)

Ajuda'ns a fer-ne més difusió