11/10/2012

Propostes electorals per al foment de la pau

La Fundació per la Pau insta els partits a incorporar dotze propostes en els programes per a les eleccions catalanes

Pressionar perquè es redueixi la despesa militar, garantir el suport a la societat civil i a les institucions catalanes que treballen pel foment de la pau, i implicar-se en les campanyes internacionals pel desarmament són algunes de les propostes. Quan es facin públics els programes farem un balanç de quines propostes en clau de pau han recollit els partits. 

Versió en pdf

 

Eleccions al Parlament de Catalunya, 25 de novembre de 2012

Propostes per al foment de la cultura de pau, el desarmament i la resolució de conflictes

. Mentre la pobresa es troba present a la major part del planeta, i al Nord vivim una greu crisi, la despesa militar mundial –per 14è any consecutiu- ha tornat a pujar.

. Més de 500.000 persones moren cada any al món a causa de la violència armada.

. Molts països democràtics van vendre armes a dictadors els anys 2011 i 2012.

Només aquestes tres dades ja ens situen sobre la irresponsabilitat i absurditat de moltes de les polítiques que es fan. Ens cal una política pública ambiciosa, seriosa i responsable per a enfortir les condicions de pau i prevenir la violència.

Volem una Catalunya sensible als reptes que afecten la humanitat i activament implicada en la recerca de solucions globals.

Per això, des de la Fundació per la Pau ens adrecem als partits polítics que es presenten a les properes Eleccions al Parlament amb la voluntat que incorporin al seu programa els següents punts:

Crisi econòmica, retallades i despesa militar

En l’actual context de crisi econòmica, així com de profundes retallades en l’àmbit de la sanitat, l’educació, la cultura i les prestacions socials, trobem necessari que el Govern i el Parlament de Catalunya reclamin al Congrés de Diputats i el Govern espanyol una reorientació de la despesa pública. Cal recordar que la despesa del 2012 del Ministeri de Defensa (que representa només una part de la despesa militar) s’ha incrementat un 16,88% respecte a l’any anterior.

. 1r Compromís: treballar i pressionar des del Parlament de Catalunya i des del Govern català per tal que la despesa militar de l’Estat es vagi reduint de forma progressiva i, així, alliberar aquests recursos per a polítiques socials.

Foment de la pau

Catalunya és un país que aposta per la pau. Això seria profundament contradictori amb el desenvolupament o establiment de la indústria militar, els productes de la qual alimenten, mantenen i enquisten les guerres.

. 2n Compromís: una aposta clara per tal que les accions públiques de promoció empresarial, de foment d’un pol estratègic o d’impuls de línies de recerca, siguin sempre de caire estrictament civil i deixin fora la indústria militar.

. 3r Compromís: cal una actuació coherent del Govern de la Generalitat pel que fa a la promoció dels valors de la pau. Cal que les activitats civils de lleure i formació que es desenvolupen al nostre país (Festes Majors, Fires d’Ensenyament, Salons de la Infància, etc.) quedin lliures de la presència militar.

Les retallades d’aquests dos darrers anys també han afectat greument la política pública de cooperació al desenvolupament i foment de la pau i els drets humans.

. 4t Compromís: aprofundir en la construcció d’una política pública catalana al servei de la pau, amb pressupostos suficients i mecanismes viables.

. 5è Compromís: partint del consens aconseguit entre els diversos actors socials i polítics, mantenir el suport a l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) així com seguir garantint-ne la seva independència.

. 6è Compromís: mantenir el Consell Català de Foment de la Pau com a taula de diàleg i concertació entre universitat, món acadèmic, administració pública i societat civil.

Des del Ministeri de Defensa s’han fet diverses propostes per a promoure una ‘cultura de defensa’ amb la voluntat d’aconseguir una major legitimació social del militarisme i facilitar l’entrada de joves a l’exèrcit professional.

. 7è Compromís: demanar la retirada del pla de militarització de l’ensenyament anomenat ‘cultura de defensa’, incompatible amb l’educació per la pau.

Avançant cap al desarmament i la desmilitarització

La lluita per la pau passa, necessàriament, per  desmuntar la immensa maquinària de guerra en què s’han convertit les polítiques de defensa i que, al capdavall, genera inseguretat a persones i pobles.

Apel·lant a una llarga tradició d’implicació, proposem:

. 8è Compromís: continuar el suport i seguiment dels tractats internacionals que prohibeixen les mines antipersona i les bombes de dispersió.

. 9è Compromís: continuar el suport a la lluita global per l’abolició de les armes nuclears, una amenaça real a la supervivència de la humanitat.

. 10è Compromís: donar suport als processos diplomàtics i civils oberts en la lluita contra la proliferació de les armes petites i lleugeres, i impulsar el rebuig global a l’ús d’armes amb urani empobrit.

. 11è Compromís: refermar el suport de Catalunya a la creació d’un Tractat sobre Comerç d’Armes que, de forma efectiva, estricta i vinculant, posi el comerç d’armes sota control i impedeixi les transferències que alimenten genocidis i matances.


Un Parlament i un Govern català actius en l’escena internacional per la pau

Tots els països tenen un grau de responsabilitat, per petita que sigui, amb el que passa al món. El Parlament i el Govern poden fer molt més per a la promoció de la pau a nivell global. Cal que exercim al màxim aquestes capacitats.

. 12è Compromís: assumir un paper actiu en la solidaritat cap a aquelles persones i pobles que pateixen la violència així com en la denúncia dels qui la promouen i l’executen.

Barcelona, octubre de 2012

Ajuda'ns a fer-ne més difusió