Fitxes d’educació per la pau

Selecció de dinàmiques i jocs aptes per treballar l’Educació per la Pau. Es tracta d’activitats especialment adequades per als centres d’educació en el lleure (esplais, agrupaments, centres cívics, etc.) i per a l’escola.

Grups: entre 15 i 20 persones, per a més grans de 12 anys.

Continguts: Violència directa, violència estructural, violència cultural. Pau positiva, pau negativa, cultura de pau. Resolució de conflictes i noviolència.
Resum: a partir d’una dinàmica-joc, es provoca un conflicte dins del grup que permet començar un debat molt participatiu. A través d’aquest debat es treballen els continguts des de l’experiència personal viscuda.

Grups: entre 15 i 20 persones, per a més grans de 12 anys.

Continguts: consta de múltiples jocs i dinàmiques que afavoreixen la confiança i el diàleg entre el grup. Es tracta aquí de reconèixer les pròpies limitacions a l’hora de solucionar els conflictes, i de donar eines i capacitar als alumnes en aquest sentit.

Resum: Es tracta d’un conjunt de 9 dinàmiques i jocs que aporten una sèrie d’experiències, que, un cop reflexionades, ajuden a assumir els continguts plantejats.

Grups: entre 15 i 20 persones, per a més grans de 12 anys.

Continguts: Cooperació. Desenvolupar la capacitat col·lectiva de prendre decisions i resoldre conflictes. Fomentar la necessitat de cooperar. Desenvolupar confiança en el grup.
Resum: Es tracta de fer passar el grup per una prova (passar a l’altra banda de la teranyina). O ho fan tots, o ningú. D’aquesta manera, la cooperació és necessària per part de cadascun dels membres.

Grups: fins a 30 persones, a partir de 10 anys.

Resum: es tracta de la creació conjunta d’un trencaclosques partint d’una dinàmica amb condicions. El trencaclosques acabat ens fa reflexionar sobre què ens ajuda a la pau i que fomenta l’aparició de la violència.
Continguts: cooperació i treball en equip. Autoconeixement. Cultura de pau i cultura de violència.

Grups: nombre indiferent, a partir de 12 anys

Resum: es dóna als participants un “test sobre cultura de pau” que hauran de respondre primer individualment, i després en grup, segons unes consignes establertes.
Continguts: cultura de pau i cultura de violència en els àmbits personal i interpersonal.

Aquests recursos estan disponibles de forma gratuïta. Vols col·laborar per fer-los possible?