DENIP 2020

Els incendis d’Austràlia i l’Amazònia, les inundacions a Indonèsia, el desgel dels pols i l’augment del nom- bre d’episodis de sequera a l’hemisferi sud són alguns dels devastadors efectes de l’emergència climàtica que viu el planeta i que ens afecta a totes i tots. Per sort, cada vegada en som més conscients i creixen els moviments que reclamen actuacions.

Cal recordar també, que hi ha una estreta relació entre els aspectes mediambientals i climàtics, i la pau sostenible, un tema que ja ha arribat a les Nacions Unides i a la Unió Europea on es discuteix sobre els impactes potencials del canvi climàtic en la seguretat i l’estabilitat dels països.

Proposta didàctica
Mapa
L'emergència climàtica i la pau

Els efectes del canvi climàtic provoquen morts i destrucció de mitjans de vida, pugnes per accedir als re- cursos naturals (aigua, collites) i obliga moltes persones a marxar de casa per poder sobreviure (refugiats climàtics).Tot plegat genera tensions i enfrontaments i impedeix el desenvolupament dels països.

En d’altres casos, són els conflictes armats els que contribueixen a malmetre el medi, destruint pobles i cultius, i arrasant territoris que queden erms durant molts anys.

Per garantir la supervivència de la humanitat i la seva convivència pacífica, és urgent que canviem la visió que tenim de la natura, deixar de considerar-la una possessió que podem dominar, sotmetre i violentar en funció dels nostres interessos i capritxos i passar a tenir-ne cura i a considerar-la la nostra aliada. Per això, volem dedicar la proposta didàctica per al Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, a l’emergència climàtica i la pau, oferint algunes eines, idees i materials per a la reflexió i les activitats a l’aula.

Activitats del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau

Amb el Mapa DENIP convidem tots els centres i espais educatius que celebren la jornada a enllaçar-hi les activitats que han dut a terme. Això permet, d’una banda, veure, d’un cop d’ull, la quantitat d’activitats que es fan a casa nostra pel DENIP i de l’altra crear un arxiu històric per saber què han fet altres centres i agafar idees de cara a edicions posteriors.

Aquests recursos estan disponibles de forma gratuïta. Vols col·laborar per fer-los possible?