DENIP 2021

La pandèmia de la covid, a més de les terribles conseqüències sanitàries i humanes que ha comportat —un elevadíssim nombre de persones infectades i de defuncions arreu del món—, ha posat en evidència les mancances i les injustícies que afecten una gran part de la humanitat, que ha vist amenaçada la seva seguretat per la manca de recursos mèdics, assistencials i socials.

Proposta didàctica
Mapa
Covid, seguretat i pau positiva

La pandèmia de la covid, a més de les terribles conseqüències sanitàries i humanes que ha comportat —un elevadíssim nombre de persones infectades i de defuncions arreu del món—, ha posat en evidència les mancances i les injustícies que afecten una gran part de la humanitat, que ha vist amenaçada la seva seguretat per la manca de recursos mèdics, assistencials i socials.

Se’ns vol fer creure que la seguretat la garanteixen els exèrcits i l’armament, per això la despesa militar mundial creix any rere any. Però la pandèmia ha posat de manifest que la seguretat humana, la que assegura el benestar real de les persones, no la pot oferir cap cos militar ni cap arma de foc sinó que passa per les relacions de cooperació i de confiança que es construeixen dia a dia, i pels recursos per atendre les necessitats d’habitatge, d’atenció mèdica, d’educació, de feina, etc.

Activitats del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau

El mapa permet veure, d’un cop d’ull, la quantitat d’activitats que es fan a casa nostra pel DENIP. Crear un arxiu històric per saber què han fet altres centres i agafar idees de cara posteriors edicions.

Aquests recursos estan disponibles de forma gratuïta. Vols col·laborar per fer-los possible?