09/05/2007

Des del municipi, per la pau

La Fundació per la Pau demana una política pública activa en favor de la pau

Dimecres, 9 de maig de 2007. A les portes de l’inici de la campanya per les Eleccions Municipals 2007, la Fundació per la Pau ha enviat una proposta als secretaris generals dels partits polítics i als seus responsables d’acció municipal perquè des dels ajuntaments es reforci una política pública activa a favor de la pau. Com ja ha fet altres anys en diverses conteses electorals, la Fundació demana a les institucions públiques que s’impliquin activament en la construcció de pau.

“Estem convençuts que des de les ciutats i els pobles es pot assumir un paper actiu en el foment d’una cultura de pau, promovent la resolució pacífica dels conflictes al municipi, desenvolupant unes polítiques coherents amb la pau, desmilitaritzant i desarmant les ciutats i donant suport a totes aquelles iniciatives globals per la pau”, afirma Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau.

Per això, la Fundació proposa als partits polítics i a les candidatures que es presenten als diversos municipis que, des del govern o des de l‘oposició, impulsin els següents

Compromisos a favor de la pau

1. Divulgar i difondre els diversos aspectes que conformen la cultura de pau, a través de les activitats pròpies de l’ajuntament i també a través dels mitjans de comunicació municipals.

2. Fomentar l’educació per la pau a les escoles i dotar les biblioteques municipals de materials específics sobre pau. Promoure que el 30 de gener, Dia Escolar per la Noviolència i la Pau, sigui un dia de reflexió i activitat al municipi.

3. Batejar carrers de la ciutat amb noms de persones reconegudes pel seu compromís per la pau i agermanar-se amb ciutats de països o zones en conflicte a fi de fomentar-ne l’intercanvi i el coneixement mutu.

4. Donar suport a activitats d’entitats i grups locals sobre aquestes qüestions i destinar una aportació econòmica específica a programes de promoció de la cultura de pau.

5. Establir serveis de mediació i resolució pacífica de conflictes al municipi i promoure polítiques d’integració i acollida a la diversitat.

6. Formar la policia municipal en mediació i resolució de conflictes, així com en respecte a la diversitat, amb l’objectiu de desarmar i desmilitaritzar les policies locals.

7. No permetre la instal·lació al terme municipal de fàbriques d’armament així com impedir el trànsit i comerç d’armes pel municipi.

8. No cedir instal·lacions municipals per a actes de l’exèrcit ni per a fires d’armament, no promoure ni acollir desfilades militars al municipi i, en el cas de ciutats amb port, no acollir vaixells de guerra.

9. Participar en les xarxes de municipis que apostin per la defensa dels drets humans i la construcció de la pau.

10. Donar suport a les diverses campanyes nacionals, estatals i internacionals que promoguin la pau i el desarmament.

Ajuda'ns a fer-ne més difusió